Więźniowie będą pracować w lasach

W Nadleśnictwie Chojnów podpisano porozumienie pomiędzy Służbą Więzienną a Lasami Państwowymi w ramach programu „Praca dla więźniów”. Umowa przewiduje zatrudnianie osadzonych na terenie gospodarstw leśnych. Możemy wykorzystywać osadzonych do prac takich jak sprzątanie lasów, ale także związanych z nasadzeniami  – mówił Edward Siarka, Wiceminister Klimatu i Środowiska.

– Więźniowie bardzo się przydadzą, bo od lat mieliśmy brak rąk do pracy fizycznej – mówił p.o. dyrektora Lasów Państwowych Józef Kubica. – To będą sprawy związane z hodowlą lasu, szkółkarstwo, odnowienia, zalesienia, prace na szkółkach i przy pielęgnacji upraw. Kto wie, czy nie czyszczenia, po jakimś przeszkoleniu, a być może będziemy organizować też szkolenia dla pilarzy, którzy  będą wykonywali prace związane z cięciem, pozyskaniem drewna – wyjaśnia Józef Kubica. Czytaj dalej Więźniowie będą pracować w lasach

Digital Forest Day – panel ekspercki

W dniu 13 września br. odbył się Digital Forest Day wydarzenie organizowane w ramach projektu Rosewood4.0: „Regionalna sieć Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonej mobilizacji drewna i cyfryzacji leśnictwa”, koncentrujące się na aktualnej sytuacji, determinantach i wyzwaniach oraz trendach rozwoju technologii cyfrowych w leśnictwie. Organizatorami wydarzenia były: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Drewna z Poznania oraz Forza Agency for Sustainable Development of the Carpathian Region (FORZA) z Ukrainy. Czytaj dalej Digital Forest Day – panel ekspercki

Czy izby leśne mają szansę ożywić potencjał gospodarczy lasów prywatnych w Polsce ?

Na portalu Forum Polskiej Gospodarki (FPG24.PL) ukazał się wywiad z Prezesem Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów panem dr. inż. Stefanem Traczykiem.

Zostało w nim omówione wiele zagadnień związanych z lasami prywatnymi w Polsce. Pan Prezes starał się odpowiedzieć na wiele ciekawych i ważnych pytań z gospodarczego punktu widzenia. Czytaj dalej Czy izby leśne mają szansę ożywić potencjał gospodarczy lasów prywatnych w Polsce ?

O lasach prywatnych wokół tematyki Europejskiego Zielonego Ładu, na terenie Stacji D&B w Tucznie

W dniu 11 września br. na terenie Stacji D&B w Tucznie odbyła się Konferencja
pt. „Ochrona zasobów przyrodniczych –szanse i bariery w świetle działań podjętych przez
śp. Prof. Jan Szyszko.” Wydarzenie to było jednym z elementów III Zjazdu Absolwentów kierunku studiów „Polityka Ochrony Środowiska – ekologia i zarządzania” prowadzonego na Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Zakres tematyczny sympozjum obejmował zagadnienia z różnych sfer ochrony środowiska naturalnego, będącego obszarem zainteresowania śp. prof. Jana Szyszko. Czytaj dalej O lasach prywatnych wokół tematyki Europejskiego Zielonego Ładu, na terenie Stacji D&B w Tucznie

W Sejmie o raporcie NIK ws. nadzoru nad lasami prywatnymi

15 września 2021 r. Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rozpatrzyła informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa”. W obradach komisji wziął udział Prezes Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów dr inż. Stefan Traczyk.

W kwietniu NIK opublikował raport wskazujący na nieprawidłowości w nadzorze nad gospodarką leśną w lasach prywatnych. Według raportu starostowie nie wywiązywali się z obowiązku sporządzania uproszczonych planów urządzenia lasów (UPUL) oraz inwentaryzacji stanu lasów w okresach 10-letnich (tzw. dokumentacja urządzeniowa). Czytaj dalej W Sejmie o raporcie NIK ws. nadzoru nad lasami prywatnymi

Czy prywatyzacja lasów zwiększy potencjał polskich terenów leśnych?

Zachęcamy do obejrzenia ciekawej prezentacji Rafała Chudego z portalu „Monitor Leśny”, opublikowanej na portalu YT. Autor omawia temat prywatyzacji lasów państwowych i korzyści z możliwości wykorzystania potencjału lasów prywatnych. Wskazuje także rozwiązania, które  zwiększyłyby potencjał  sektora leśnego w Polsce.

Zdaniem autora korzystne dla rynku drzewnego w Polsce byłoby ograniczenie monopolistycznej pozycji Lasów Państwowych w tym obszarze i wprowadzanie większych możliwości konkurencyjnych z podmiotami prywatnymi, co mogłoby wpłynąć na zmniejszenie cen drewna. Autor pokazuje  także  rozwiązania, które mogłyby zwiększyć konkurencyjność polskiego rynku drzewnego . Proponuje m.in. liberalizację własności prywatnej i wprowadzanie na wzór skandynawski „wspólnego prawa do lasów”, likwidację prawa pierwokupu lasu przez Lasy Państwowe i wprowadzanie takiego prawa dla  sąsiada, na wzór Litwy. Czytaj dalej Czy prywatyzacja lasów zwiększy potencjał polskich terenów leśnych?

Gazeta Leśna: „Izby leśne na lepsze lasy prywatne” – wywiad ze Stefanem Traczykiem i Maciejem Wroniewskim z SLiWL

W numerze 9/2021 Gazety Leśnej – miesięcznika wszystkich pracujących w lesie, został opublikowany wywiad pana Jakuba Słowika z członkami zarządu naszego stowarzyszenia – p. Stefanem Traczykiem i p. Maciejem Wroniewski. Wywiad dotyczył koncepcji wprowadzenia Izb Leśnych.

W wywiadzie członkowie zarządu naszego stowarzyszenia odpowiadają na następujące pytania: Czytaj dalej Gazeta Leśna: „Izby leśne na lepsze lasy prywatne” – wywiad ze Stefanem Traczykiem i Maciejem Wroniewskim z SLiWL

Pomysł Izb Leśnych cieszy się coraz większym zainteresowaniem

Na stronach portalu „Monitor Leśny” pojawił się artykuł Tadeusza Ciura na temat Izb Leśnych. Bardzo nas cieszy, że temat ich powołania jest coraz szerzej dyskutowany i cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

Autor w swoim artykule omawia ostatnie publikacje dotyczące Izb Leśnych w Polsce, dostrzegając zwiększone zainteresowanie mediów tym tematem w ostatnim czasie. Przypomina najważniejsze postulaty Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów związane z powołaniem Izb Leśnych, czyli zwiększenie potencjału lasów prywatnych, poprawę zarządzania nimi, a także zwiększenie dochodów państwa i właścicieli. Czytaj dalej Pomysł Izb Leśnych cieszy się coraz większym zainteresowaniem

Szkolenie członków i sympatyków Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów oraz Instytutu Debat o Środowisku

Pierwszy raz od powstania naszego stowarzyszenia, tj. od 2013 roku członkowie i sympatycy mogli integrować się i wspólnie debatować na wyjeździe szkoleniowym w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym „Nagórzyce”. Celem naszego Stowarzyszenia jest integrowanie środowisk leśników i właścicieli lasów. Dlatego już pierwszego dnia debatowaliśmy na temat szerszego rozpowszechniania wprowadzenia Izb Leśnych – przyszłości lasów prywatnych. Poddawaliśmy dyskusji następujące tematy: Czytaj dalej Szkolenie członków i sympatyków Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów oraz Instytutu Debat o Środowisku