Wsparcie na zalesienie i tworzenie terenów zalesionych

Prezes Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa  ogłosił termin naboru wniosków “Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W  tym roku dostaną dopłatę rolnicy, którzy zdecydują się na posadzenie lasów na słabych gruntach.

Wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie można składać od 1 czerwca do 2 sierpnia 2021 r. Wsparcie jest przyznawane rolnikowi, jak również jednostkom samorządu terytorialnego i jednostkom organizacyjnym gmin, powiatów oraz województw. Należy je składać do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika.

W ramach poddziałania “Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych”, rolnik może ubiegać się o pomoc na zalesienie w formie 3 premii: Czytaj dalej Wsparcie na zalesienie i tworzenie terenów zalesionych

Izby Leśne usprawnią zarządzanie lasami prywatnymi

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów uważa, że w związku ze zwiększaniem się powierzchni lasów prywatnych  w Polsce i kontrowersjami związanymi z zarządzaniem nimi niezbędne jest powołanie Izb Leśnych.  Zdaniem organizacji Izby Leśne przyczynią się do lepszego wykorzystania potencjału lasów prywatnych, dzięki usprawnieniu zarządzania tymi terenami i ich użytkowania.

Według kwietniowego raportu Najwyższej Izby Kontroli w wielu lasach prywatnych nadzór, ochrona bioróżnorodności czy nawet zabezpieczenie na wypadek pożaru to fikcja. W blisko połowie skontrolowanych przez NIK starostw właściciel lasu to urzędnik państwowy, który sam sobie akceptował dokumenty lub zlecał to podwładnemu. Czytaj dalej Izby Leśne usprawnią zarządzanie lasami prywatnymi

Konkurs Modernizacja Roku & Budowa XXI w.

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów stara się wspierać dobre inicjatywy leśników z terenu całej Polski, nie tylko w sprawach prowadzenia gospodarki leśnej czy edukacji ekologicznej, ale również w innych aspektach. Jedną z nich jest wspieranie Nadleśnictw biorących udziału w konkursie Modernizacja Roku & Budowa w XXI w.

Gorąco zachęcamy na oddawanie głosów na inwestycję zrealizowaną przez przyjaciół z Nadleśnictwa Przasnysz, którzy bardzo serdecznie również o to proszą – poniżej zaproszenie: Czytaj dalej Konkurs Modernizacja Roku & Budowa XXI w.

NIK krytycznie o nadzorze nad lasami prywatnymi

W wielu lasach prywatnych nadzór, ochrona bioróżnorodności, czy nawet zabezpieczenie na wypadek pożaru to fikcja – wynika z najnowszego raportu NIK, która uznała za nieprawidłowy nadzór nad gospodarką leśną w lasach, które nie są własnością Skarbu Państwa.

W Polsce prawie 20 proc. lasów jest w rękach prywatnych. Łącznie zajmują powierzchnię 1 788 tys. hektarów. Pieczę nad nimi sprawują starostwa. Inspektorzy NIK kontrolę przeprowadzili w 24 starostwach i 12 nadleśnictwach na terenie sześciu województw. Kontrola obejmowała lata 2018-2020. Czytaj dalej NIK krytycznie o nadzorze nad lasami prywatnymi

Jak zmniejszyć deficyt wody w Polce?

22 marca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Wody.  Z tej okazji warto przyjrzeć się tematowi deficytu wody w Polsce.  Nasz kraj znajduje się w grupie państw europejskich, którym grozi ten problem. Jesteśmy na końcu stawki pod względem jej dostępności w Europie.  Średnia ilość wody przypadająca na jednego mieszkańca naszego kraju jest 2,5 razy mniejsza niż średnia europejska. Aby odpowiedzieć na to wyzwanie niezbędne jest prowadzanie polityki zrównoważonego rozwoju w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi, w której polityka rolna i leśna odgrywa znacząca rolę.

 Do rosnącego zagrożenia brakiem wody przyczyniają się nie tylko zmiany klimatyczne, lecz przede wszystkim działalność człowieka. Tereny zlewni – czyli obszary, z których woda spływa ciekami do jednego zbiornika, jak np. morza, rzeki i jeziora – zostały silnie przekształcone przez człowieka i nieprawidłowo zmeliorowane. To, w połączeniu z gwałtownymi deszczami, przedłużającymi się okresami suszy i wadliwymi działaniami hydrologicznymi powoduje, że większość wody przepada bezpowrotnie wraz ze spływem powierzchniowym. Czytaj dalej Jak zmniejszyć deficyt wody w Polce?

Stanowisko Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów w sprawie wykorzystania drewna w celach energetycznych

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów z uwagą i zaniepokojeniem śledzi pojawiające się od pewnego czasu propozycje zaostrzania przepisów dotyczących spalania i używania drewna w kominkach, które są źródłem ogrzewania indywidualnych gospodarstw domowych.

W szczególności propozycje obejmują ograniczanie, a nawet całkowity zakaz opalania gospodarstw domowych drewnem. Naszym zdaniem drewno

(więcej…)

Paweł Sałek: Polityka klimatyczna Unii Europejskiej ogranicza polską suwerenność

Plan energetyczny dla Polski do 2040 roku będzie miał niebezpieczne konsekwencje dla rozwoju  naszego kraju –  uważa Paweł Sałek, doradca Prezydenta RP ds. ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju, b. wiceminister środowiska, który był gościem Poranka Radia WNET.

W lutym rząd zatwierdził dokument strategiczny „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku”. Po 12 latach od ustanowienia poprzedniej polityki, przyjęto nowy dokument strategiczny, wyznaczający kierunki rozwoju tego sektora. PEP2040 stanowi wizję strategii Polski w zakresie transformacji energetycznej, tworząc oś dla programowania środków unijnych związanych z sektorem energii jak i realizacji potrzeb gospodarczych wynikających z osłabienia gospodarki pandemią COVID-19. Czytaj dalej Paweł Sałek: Polityka klimatyczna Unii Europejskiej ogranicza polską suwerenność

Międzynarodowy Dzień Lasów 2021

W dniu dzisiejszym, po raz kolejny obchodzimy Międzynarodowy Dzień Lasów. Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ  28 listopada 2012 roku, rezolucją A/C.2/67/L.4.

Celem wspomnianego święta jest zwrócenie uwagi całej społeczności międzynarodowej na rolę jaką lasy odgrywają w życiu każdego człowieka oraz podnoszenie świadomości przyrodniczej ludzi. Czytaj dalej Międzynarodowy Dzień Lasów 2021

Bushcraft – jak żyć w zgodzie z naturą?

Bushcraft to obco brzmiące słowo, które określa coraz popularniejszą formę aktywności. Jego geneza pochodzi od angielskich słów bush, co oznacza krzaki oraz craft, czyli rzemiosło.  W dosłownym tłumaczeniu bushcraft  oznacza  „krzaczaste rzemiosło”, czyli sztukę  życia w dziczy. To także styl życia oraz mistyczne przeżycie związane z dzikimi zwierzętami i obcowaniem z naturą.   Czytaj dalej Bushcraft – jak żyć w zgodzie z naturą?