Apteka w lesie

Obecnej modzie na zdrowy styl życia towarzyszy zainteresowanie zielarstwem. Zioła pozyskiwane są nie tylko ze specjalnych hodowli, ale także występują naturalnie w lasach i na terenach śródleśnych – łąkach, polach i torfowiskach.

Ziołolecznictwo, inaczej nazywane fitoterapią, stosowane było od wieków w medycynie ludowej. Już wtedy z leśnych roślin leczniczych uzyskiwano leki na wiele dolegliwości. Medycyna naturalna, posiadająca stałe grono swoich zwolenników, opiera się na odpowiednim zastosowaniu leczniczego działania wielu roślin, które można spotkać na łące czy w lesie. Zioła mają bowiem bardzo szerokie działanie: zmniejszają obrzęki, hamują rozwój bakterii, uszczelniają ściany naczyń krwionośnych, są moczopędne, wpływają na krzepliwość krwi, obniżają ciśnienie, działają przeciwzapalnie, przeciwalergicznie, wymiatają wolne rodniki. Czytaj dalej Apteka w lesie

Co z tymi bobrami?

Bobry to jedne z ciekawszych zwierząt żyjących w naszym kraju i jednocześnie jeden z tych gatunków, które wywołują najpoważniejsze konflikty na linii przyroda-człowiek. Są niesamowitymi inżynierami i hydrotechnikami, jest to jedyne zwierzę potrafiące na dużą skalę „manipulować środowiskiem”. Stąd problem.

Bóbr europejski to największy europejski gryzoń, który bezsprzecznie może nosić miano najlepszego naturalnego inżyniera, ale także opiekuńczego i rodzinnego zwierzęcia. W skład bobrzej rodziny wchodzą rodzice oraz młode osobniki z różnych pokoleń – starsze pomagają w opiece nad młodszym rodzeństwem oraz we wszystkich pracach domowych. Zwierzęta te są stuprocentowymi wegetarianami, którzy jedzą głównie pędy, młodą korę i rośliny zielne. Na swoje bezkrwawe łowy wyruszają nocą, więc niekiedy ciężko je obserwować, a także na nie polować. Czytaj dalej Co z tymi bobrami?

Dobrze opiekujemy się polskimi lasami

Na początku bieżącego miesiąca, na łamach portalu dorzeczy.pl ukazał się wywiad z dyrektorem generalnym Lasów Państwowych dr inż. Andrzejem Koniecznym.

W trakcie wywiadu Andrzej Konieczny podkreślił, że w Lasach Państwowych, mimo nieustannie zachodzących zmian zarówno przyrodniczych jak i gospodarczych, powierzchnia lasów nie ulegnie redukcji, a leśnicy nieustannie starają się zwiększać lesistość kraju prowadząc zalesienia nowych terenów.

W tym miejscu warto podkreślić, że dzięki pracy leśników od momentu zakończenia II wojny światowej udało się podnieść lesistość kraju o niemal połowę z 20,8% (1946r.) na 29,6% (2019r. GUS) Czytaj dalej Dobrze opiekujemy się polskimi lasami

Unia Europejska walczy z ołowiem w nabojach

Komisja Europejska opublikowała rozporządzanie zakazujące stosowania ołowiu w amunicji śrutowej na terenach podmokłych. Zakaz zacznie obowiązywać w całej Unii za 2 lata.  Sprzeciw osób używających broni myśliwskiej wywołuje niekonkretne określenie w rozporządzeniu terenu podmokłego i zasięgu używania takiej amunicji. Z rozporządzenia cieszą się lewicowe organizacje ekologiczne, które uznają jej za krok ku całkowitemu zakazowi stosowania ołowiu a broni.

Myśliwi maja teraz 2 lata na zaopatrzenie się w śrutówki, z których można strzelać na przykład śrutem stalowym. Unia Europejska, przy wsparciu swoich ekologicznych agend, już od dawna próbuje ograniczyć używanie ołowiu w amunicji, co przez środowiska strzeleckie i myśliwskie uważane jest za działanie mające w ogóle ograniczyć dostępność i wykorzystanie broni palnej. Czytaj dalej Unia Europejska walczy z ołowiem w nabojach

Podatek leśny w 2021 roku

Benjamin Franklin mawiał, że pewne są tylko śmierć i podatki. Obowiązek uiszczenia podatku spoczywa więc także na prywatnych właścicielach lasów.

Podatek leśny „pojawił” się za sprawa ustawy o lasach z 1991 roku. Obecnie reguluje go odrębna ustawa z 2002 r. o podatku leśnym. Należny jest od wszystkich gruntów leśnych (oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako „Ls”) z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Kwota podatku leśnego zmienia się co roku. W 2021 r. stawka podatku leśnego wynosi 43,30 zł. Podstawa jego naliczenia jest wielkość posiadanego (lub użytkowanego) lasu. Jej wysokość uzależniona jest od średniej ceny sprzedaży drewna. Czytaj dalej Podatek leśny w 2021 roku

Mały, ale groźny – kornik ostrozębny

Zmieniający się klimat serwuje nam nie tylko anomalie pogodowe, ale jest też powodem pojawiania się nowych dla nas gatunków roślin i zwierząt. Wraz z cieplejszymi latami przybyły do nas szakale złociste (drapieżniki podobne do lisów), coraz częściej spotyka się ciepłolubne modliszki i szereg innych gatunków, które wcześniej w Polsce nie występowały lub były rzadkością. Wśród nich jest kornik ostrozębny – niepozorny chrząszcz, który może stanowić ogromne zagrożenie dla drzewostanów sosnowych.

Kornik ostrozębny jeszcze kilka lat temu był swoistą ciekawostką entomologiczną; nawet leśnikom znany był raczej wyłącznie z teorii. Sytuacja zmieniła się dość gwałtownie w 2015 r., kiedy to wschodnią Polskę nawiedziły dotkliwe susze. Tam też zaobserwowano pierwsze poważne szkody gospodarcze w lasach spowodowane przez tego niewielkiego owada. Leśnicy z Nadleśnictwa Sobibór, położonego przy wschodniej granicy z Białorusią, we wrześniu 2015 r. zaobserwowali rudziejące korony sosen. Czytaj dalej Mały, ale groźny – kornik ostrozębny

Kolejny sukces Polaka!

Tomasz Markiewicz jako pierwszy Polak w historii został wybrany na początku grudnia na członka pięcioosobowego prezydium Biura Forum ds. Lasów Organizacji Narodów Zjednoczonych (United Nations Forum on Forests – UNFF).

– To wielkie wyróżnienie dla naszego kraju. Dzięki nominacji polskie stanowisko na arenie międzynarodowej będzie mocno akcentowane. Przed nami wiele trudnych tematów związanych z przyszłością polskiego leśnictwa, dlatego tak ważne jest globalne porozumienie – mówił po nominacji wiceminister klimatu, pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa Edward Siarka.

Przed Markiewiczem wielkie zadanie – praca na rzecz międzynarodowej polityki leśnej i wdrażanie strategii zrównoważonej gospodarki leśnej ONZ. Czytaj dalej Kolejny sukces Polaka!

Żubr mniej zagrożony

Status żubra w „Czerwonej księdze gatunków zagrożonych” International Union for Conservation of Nature (IUCN) uległ zmianie – nie jest już bowiem klasyfikowany jako gatunek narażony na wyginięcie, tylko jako gatunek bliski zagrożeniu. Przy okazji korekty stanu zagrożenia status zmieniło w taki sposób jeszcze 25 innych gatunków. Jednocześnie wciąż wydłuża się lista gatunków uznanych za wymarłe – w tym roku do listy dopisano 31 gatunków (za wymarłe IUCN uważa 902 opisane przez siebie gatunki).

Populacja żubra w Europie, sztandarowego symbolu ochrony gatunkowej i reintrodukcji, dzięki wysiłkom leśników i przyrodników wzrosła w latach 2003–2019 z ok. 1800 do 6200 osobników. Spośród 47 wolnożyjących stad, największe zamieszkują Polskę, Rosję i Białoruś. Niestety warunki ich bytowania odbiegają od ideału dla tego gatunku, dlatego – jak podkreśla IUCN – wciąż tak ważne są działania ochronne. Cieszy jednak fakt, że działania podejmowane dla ratowania symbolu m.in. Puszczy Białowieskiej przyniosły pozytywny skutek.

zuza

Fot. zuza

Czas na izby leśne

W grudniowym wydaniu miesięcznika ŚRODOWISKO ukazał się artykuł pt. „Czas na izby leśne” poświęcony konferencji „Lasy Prywatne w Polsce” zorganizowanej przez nasze Stowarzyszenie 18 listopada bieżącego roku.

W artykule przytoczone zostało wystąpienie Prezesa SLiWL Stefana Traczyka dotyczące izb leśnych.  W swoim wystąpieniu Stefan Traczyk rozwinął koncepcje powołania w naszym kraju tej instytucji, korzyści wynikające z jej powołania oraz przedstawił dane statystyczne dotyczące lasów prywatnych i zmiany legislacyjne, których trzeba dokonać aby wcielić projekt w życie.

Druga część artykułu została poświęcona nagrodzie im. Kazimierza Szeptyckiego, przyznanej  przez nasze Stowarzyszenie już po raz drugi. Tegorocznym laureatem nagrody został Bogusław Popis – prezes firmy Taxus UL.

Całość artykułu jest dostępna w miesięczniku ŚRODOWISKO-str.16-17

strona 16

strona 17