Posłowie chcą ograniczenia wycinki lasów w aglomeracjach miejskich

Posłowie Koalicji Obywatelskiej zaproponowali projekt nowelizacji ustawy o lasach i ustawy o ochronie przyrody, który ma na celu ograniczenie wycinki lasów na terenie aglomeracji miejskich i zwiększenie roli samorządu wojewódzkiego w decyzjach o wycince na tych obszarach.

 – Zależy nam na zrównoważonej gospodarce leśnej i popieramy rozwiązania temu sprzyjające, ale szkoda, że wnioskodawcy nie skonsultowali tego projektu z właścicielami lasów, którzy również mają swoje grunty na terenach aglomeracji miejskich – komentuje prezes Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów dr inż. Stefan Traczyk. Podkreśla, że np. w Warszawie znajduje się ponad 3000 ha lasów prywatnych położonych na prawie 14 tysiącach działkach. Czytaj dalej Posłowie chcą ograniczenia wycinki lasów w aglomeracjach miejskich

„Rzeczpospolita”: Potencjał lasów prywatnych jest marnowany

Rosnące w zawrotnym tempie ceny drewna zwróciły uwagę na niewykorzystywany potencjał lasów prywatnych. Potrzebna jest jednak zmiana zarządzania tymi zasobami – czytamy w „Rzeczpospolitej”. Zdaniem cytowanego przez gazetę prezesa Stowarzyszenia Leśników  i Właścicieli Lasów dr inż. Stefana Traczyka lepsze wykorzystanie potencjału prywatnych lasów wiedzie przez integrację rozdrobnionych gospodarstw np. w lokalnych izbach gospodarczych.

Według „Rzeczpospolitej” polskie prywatne lasy, pięciokrotnie mniejsze od Lasów Państwowych, mogłyby corocznie dostarczać na rynek nawet 5 mln m sześc. surowca tartacznego i energetycznej biomasy, a do tego przynosić stały dochód ok. 3 mln właścicieli i współwłaścicieli. Czytaj dalej „Rzeczpospolita”: Potencjał lasów prywatnych jest marnowany

Powołanie Izb Leśnych poprawiłoby nadzór nad gospodarką leśną

Stowarzyszanie Leśników i Właścicieli Lasów odpowiedziało na kwietniowy raport Najwyższej Izby Kontroli wskazujący na wiele nieprawidłowości związanych z nadzorem nad gospodarką leśną w lasach, które nie są własnością Skarbu Państwa.  – Wiele problemów wykazanych w przeprowadzonej przez NIK kontroli rozwiązałoby powołanie Izb Leśnych – wskazuje Stowarzyszenie w piśmie przesłanym do Prezesa NIK Mariana Banasia.  

– Mając na uwadze fakt, że w Polsce właściciele i współwłaściciele lasów to grupa prawie 3 milionów obywateli powołanie Izb Leśnych rozwiązałoby wiele problemów wykazanych w przeprowadzonej przez NIK kontroli – przekonuje w piśmie Prezes Stowarzyszania Leśników i Właścicieli Lasów  dr inż. Stefan Traczyk.  Izby Leśne, według koncepcji Stowarzyszania, miałyby  stanowić  określoną prawnie formę grup producenckich zrzeszającą właścicieli i współwłaścicieli lasów prywatnych.   Czytaj dalej Powołanie Izb Leśnych poprawiłoby nadzór nad gospodarką leśną

Sztuczna inteligencja pomaga wykrywać pożary w polskich lasach

Już  niemal w 80 nadleśnictwach w Polsce działa, oparty na sztucznej inteligencji, system wczesnego wykrywania pożarów lasów SmokedD.  Niebawem liczba ta ulegnie zwiększaniu. Zakład Usługowo-Produkcyjnym Lasów Państwowych w Łodzi, odpowiadający za realizacją dostaw i usług dla nadleśnictw w całej Polsce, podpisał umowę na dostawy oprogramowania, kamer, a także dronów służących do wczesnej detekcji pożarów.

– Jako jednostka organizacyjna Lasów Państwowych mamy możliwość realizacji wszelkiego typu dostaw dla PGL LP. Cieszymy się, że współpracując ze SmokeD mamy możliwość wdrażania nowoczesnego systemu do ochrony ppoż. w Polsce. Ochrona przeciwpożarowa jest bardzo ważnym elementem ochrony przyrody, ale także prowadzenia gospodarki leśnej. Realizując dostawy systemu monitoringu ppoż. jako Zakład, przyczyniamy się do zwiększenia efektywności działania służb, a także zmniejszenia kosztów dla PGL LP na walkę z pożarami – mówi Dyrektor Zakładu, Zbigniew Krawiec. Czytaj dalej Sztuczna inteligencja pomaga wykrywać pożary w polskich lasach

#sprzątaMY

W Nadleśnictwie Jabłonna w dniu 21.06.2021 r., Para Prezydencka wzięła udział w akcji #SprzątaMY. We współpracy z uczniami szkół, technikum leśnego w Tucholi, harcerzami oraz lokalnymi samorządowcami posprzątano fragment lasu w Leśnictwie Bagno, nieopodal szkółki leśnej w Skierdach. Zebrano bardzo dużo worków śmieci, w których przeważały plastikowe butelki oraz opakowania po słodyczach. Należy pamiętać, że śmieci mogą rozkładać się setki lat lub w niektórych przypadkach tysiące lat. Przykładem może być opona samochodowa 300-500 lat, lub szklana butelka rozkładająca się kilka tysięcy lat. Czytaj dalej #sprzątaMY

Odpowiedź SLiWL na stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece w sprawie zakazów palenia drewnem, uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów w pełni zgadza się i popiera tezy zawarte w oficjalnym stanowisku Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Kominki i Piece” z siedzibą w Zdunach, w sprawie zakazów palenia drewnem, uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza.

W tym miejscu warto przytoczyć kilka istotnych faktów dotyczących naszych zasobów leśnych i branży drzewnej. Czytaj dalej Odpowiedź SLiWL na stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece w sprawie zakazów palenia drewnem, uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza

Posłowie chcą więcej informacji o polityce leśnej

Posłowie chcieliby uszczegółowić procedurę informowania Sejmu o polityce leśnej. Według proponowanej przez posłów nowelizacji ustawy o lasach Dyrektor Generalny Lasów Państwowych byłby zobowiązany do przedstawienia właściwej komisji sejmowej raportu o stanie lasów oraz sprawozdania finansowo-gospodarcze z działalności Lasów Państwowych do 30 czerwca każdego roku. Projekt skierowano do prac do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Przedstawicielem wnioskodawców nowelizacji jest Wanda Nowicka

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów z uwagą przygląda się proponowanym nowelizacjom ustawy o lasach, a w szczególności w kwestiach usprawniających zarządzanie lasami i to niezależnie od formy ich własności. SLiWL z zainteresowaniem przyglądamy się proponowanym zmianom, jednakże uważa, że na tematykę leśną należy patrzeć całościowo. Czytaj dalej Posłowie chcą więcej informacji o polityce leśnej

Pomagajmy pszczołom

20 maja obchodzimy Światowy Dzień Pszczół.  Niestety populacja tych niezwykle pożytecznych owadów spada. Już od kilku lat leśnicy w trosce o pszczoły prowadzą wiele działań. Każdego roku wysiewają łąki kwietne, sadzą drzewa miododajne, czy zawieszają kłody bartne w lasach. A jak my możemy sami pomóc pszczołom?

Światowy Dzień Pszczół został ustanowiony przez ONZ  z inicjatywy Słowenii. Jego celem jest podkreślenie znaczenia pszczół dla pozyskiwania żywności i zwrócenie uwagi na zagrożenia dla tych owadów. Warto pamiętać, że pszczoły zapylają aż 77 proc. gatunków roślin, z których są wytwarzane produkty spożywcze roślinnego pochodzenia. Czytaj dalej Pomagajmy pszczołom

Posłowie chcą ułatwić ekologiczne inwestycje na gruntach leśnych

Posłowie chcą zmienić zasady gospodarowania lasami i gruntami pozostającymi w zarządzie Lasów Państwowych. Według planowanej nowelizacji ustawy o lasach  inwestorzy będą mieli możliwość zamiany  gruntu leśnego na działkę inwestycyjną dla realizacji inwestycji ekologicznych, takich jak: farmy fotowoltaiczne, wiatrowe, ale też i spalarnie śmieci bez obowiązku dokonywania dopłat.

 – Z zainteresowaniem przyglądamy się  tym propozycjom. Popieramy zmiany, które mają na celu ułatwianie inwestycji ekologicznych, które będą służyć rozwojowi naszego kraju, jednakże jako organizacja pozarządowa widzimy wiele zagrożeń wynikających z zaproponowanej nowelizacji ustawy o lasach – głosi pogląd Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów Prywatnych. Czytaj dalej Posłowie chcą ułatwić ekologiczne inwestycje na gruntach leśnych

Wsparcie na zalesienie i tworzenie terenów zalesionych

Prezes Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa  ogłosił termin naboru wniosków “Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W  tym roku dostaną dopłatę rolnicy, którzy zdecydują się na posadzenie lasów na słabych gruntach.

Wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie można składać od 1 czerwca do 2 sierpnia 2021 r. Wsparcie jest przyznawane rolnikowi, jak również jednostkom samorządu terytorialnego i jednostkom organizacyjnym gmin, powiatów oraz województw. Należy je składać do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika.

W ramach poddziałania “Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych”, rolnik może ubiegać się o pomoc na zalesienie w formie 3 premii: Czytaj dalej Wsparcie na zalesienie i tworzenie terenów zalesionych