Bóbr do odstrzału na Mazowszu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie w związku z narastającą ilością szkód powodowanych przez bobra europejskiego podjęła działania mające na celu ograniczenie liczebności populacji tych gryzoni na Mazowszu. Dnia 10 listopada 2016 weszły w życie zarządzenia Dyrektora RDOŚ w Warszawie zezwalające na odstrzał bobrów. Redukcja liczebności populacji bobra europejskiego nie jest przewidywana na obszarach gdzie gatunek ten odgrywa istotna rolę w kształtowaniu środowiska, na przykład w lasach oraz obszarach Natura2000. Dotyczy ona jedynie terenów przekształconych i objętych działalnością gospodarczą tj. sady owocowe, uprawy rolnicze, stawy rybne.

Źródło: Link

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Potwierdź, że nie jesteś botem wypełniając pole *