Nowe zasady sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe

24 października 2016 roku Dyrektor Lasów Państwowych dr inż. Konrad Tomaszewski podpisał zarządzenie nr 46 dotyczące zasad sprzedaży drewna w PGL LP.

Najważniejsze zmiany jakie ono przewiduje to:

  •  likwidacja kanału sprzedaży drewna jakim jest e-drewno systemowe
  • pakiet raportów pomocowych dla oferentów
  • racjonalizacja miejsc nabywania surowca drzewnego z punktu widzenia miejsc jego przerobu (geografia zakupu)
  • poddawanie ofert zakupu ocenie punktowej (wg kryterium ceny, zwyczaju kupieckiego i geografii zakupu) a następnie redukcji
  • wprowadzenie pojęć takich jak cena górna, proponowana oraz cena odmowy
  • nowy podział rynku drzewnego
  • zasada wzajemności w handlu surowcem drzewnym

Źródło: Link

Treść zarządzenia wraz z załącznikami:Link

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Potwierdź, że nie jesteś botem wypełniając pole *