Prawo łowieckie w ogniu krytyki

 

Regulacje zawarte w projekcie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2016 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 1042) budzą coraz więcej kontrowersji.

W ostatnim czasie spotkały się one z krytyką ze strony Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ Solidarność.

Zarówno Związek Leśników Polskich w RP jak i Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa NSZZ Solidarność w listach skierowanych do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pana Marka Kuchcińskiego wyraziły swój sprzeciw w związku z nałożeniem na PGL LP obowiązku szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzynę w uprawach i płodach rolnych oraz obowiązku wypłaty odszkodowań za szkody łowieckie.

Projekt został przekazany pod obrady Sejmu w dniu 01.12.2016r.

Zachęcamy do zapoznania się z ww. listami.

Źródło:

Stanowisko Związku Leśników Polskich w RP

Stanowisko Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ Solidarność

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Potwierdź, że nie jesteś botem wypełniając pole *