Uproszczone Plany Urządzenia Lasu

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe na swojej stronie internetowej informuje o możliwości składania wniosków przez zainteresowanych starostów o dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu.

Nabór wniosków o dofinansowanie z funduszu leśnego sporządzania uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych zgodnie z Zarządzeniem 49 Dyrektora Generalnego LP z 17.11.2016 r trwa dnia 28.02.2017r.

Źródło:Link

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Potwierdź, że nie jesteś botem wypełniając pole *