Komunikat Ministerstwa Ochrony Środowiska w sprawie wycinki drzew pod dom rolnika

Ministerstwo Środowiska na swojej stronie internetowej umieściło komunikat, w którym informuje, że rolnicy są zwolnieni z obowiązku uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew lub krzewów, jedynie wtedy, gdy jest to ściśle związane z ich życiem prywatnym.

W opublikowanym komunikacie Ministerstwo Środowiska przypomina, że osoby fizyczne mogą dokonać wycinki drzew ze swojej nieruchomości, bez względu na ich średnice, tylko w przypadku, gdy wycinka nie jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej.  Oba warunki (własność nieruchomości należąca do osoby fizycznej i określony cel usunięcia) należy spełnić łącznie.

Rolnicy, którzy jak przypomina MŚ są osobami fizycznymi, jeżeli są właścicielami działki na której rośnie drzewo, spełniają tym samym pierwszy warunek. Ze względu na fakt, że działalność rolnicza jest kwalifikowana jako działalność gospodarcza, konieczne jest dokonanie indywidualnej oceny, czy drzewo, krzew są usuwane na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przykładowo, usunięcie drzewa/krzewu w celu budowy domu nie jest związane z prowadzeniem przez rolnika działalności gospodarczej (działalności rolniczej). Natomiast usunięcie drzewa/krzewu pod budowę stodoły, obory, kurnika albo budowę drogi dojazdowej do pola jest związane z prowadzeniem przez rolnika działalności gospodarczej (działalności rolniczej). Zatem jeżeli rolnik jest właścicielem nieruchomości i usuwa drzewo/krzew w celu budowy domu, nie musi uzyskiwać zezwolenia. Jeżeli natomiast rolnik jest właścicielem nieruchomości i usuwa drzewo/krzew w celu budowy stodoły, wtedy nie korzysta ze zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia.

Zezwolenia na wycinkę nie wymaga także usuwanie drzew w celu przywrócenia gruntów nie użytkowanych do użytkowania rolniczego

Jeżeli jednak drzewo jest zadrzewieniem śródpolnym, przydrożnym albo nadwodnym znajdującym się w parku krajobrazowym albo na obszarze chronionego krajobrazu, w których obowiązuje zakaz usuwania takich zadrzewień, to nie może być usunięte. Brak możliwości usunięcia dotyczy również tej części drzew pokrywających całą działkę, które rosną bezpośrednio przy drodze lub wodzie (są zadrzewieniem przydrożnym lub nadwodnym).

Źródło:Link

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Potwierdź, że nie jesteś botem wypełniając pole *