Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody-nowe zasady wycinki drzew na prywatnym gruncie!

W dniu 29 maja Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ochronie przyrody, zmieniając tym samym obowiązujące dotychczas przepisy dotyczące wycinki drzew na prywatnej posesji. Zmiana wchodzi w życie od 16 czerwca.

Najważniejsze zmiany jakie przewiduje nowelizacja ustawy o ochronie przyrody to:

Konieczność zgłoszenia  zamiaru wycinki drzewa o określonym obwodzie pnia do właściwego  terytorialnie urzędu gminy, który od momentu zgłoszenia ma 21 dni na inspekcję drzew i nieruchomości a następnie po jej zakończeniu 2 tygodnie na wydanie decyzji o ewentualnym zakazie wycinki. Brak zastrzeżeń ze strony samorządu oznacza zgodę na wycinkę.

Konieczność zgłoszenia drzewa do wycinki będzie zależała od jego gatunku i obwodu pnia. Zgłoszenie drzewa do wycinki zgodnie z nowelizacją jest konieczne w przypadku gdy obwód drzewa na wysokości 5 cm przekracza:

  • 80 cm dla topoli, wierzb, klonu jesionolistnego czy klonu srebrzystego
  • 65 cm dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego
  • 50 cm dla pozostałych gatunków drzew.

Urząd ma prawo nie wyrazić zgody na wycinkę w przypadku gdy nieruchomość na której chcemy wyciąć drzewo jest wpisana do rejestru zabytków lub jest ujęta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren przeznaczony pod zieleń. Ponadto decyzja odmowna może zostać wydana gdy teren jest chroniony  innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub drzewo które chcemy wyciąć ma znamiona drzewa pomnikowego. Usunięcie drzew w pasie przydrożnym z wyjątkiem niektórych gatunków topoli będzie wymagało uzgodnienia z dyrektorem RDOŚ.

W przypadku wystąpienia o pozwolenie na budowę  związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej na miejscu gdzie wcześniej rosły wycięte drzewa przed upływem 5 lat od chwili zakończenia oględzin przez urzędników gminy, na właściciela terenu zostanie nałożona oplata za wycinkę drzew.

Zgodnie z nowym prawem kary za wycięcie drzewa wynoszą 500 zł za każdy centymetr jego obwodu do czasu ustalenia ich wysokości przez Ministra Ochrony Środowiska.

Źródło:Link

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Potwierdź, że nie jesteś botem wypełniając pole *