Pełnomocnik ministra ds. lasów

Od 1 czerwca nad polskimi lasami czuwa pełnomocnik ds. analiz i monitoringu otoczenia prawnego leśnictwa w zakresie regulacji spoza prawa krajowego. Nowe stanowisko w resorcie środowiska minister Michał Woś powierzył Tomaszowi Markiewiczowi, byłemu dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu (pełnił te funkcję od stycznia 2016 r do maja br.), a obecnie (od 15 czerwca) nadleśniczemu Nadleśnictwa Łopuchówko (RDLP w Poznaniu).

Markiewicz jest absolwentem Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Poznaniu, doktorem nauk leśnych. W Lasach Państwowych pracuje od 1996 roku. Od 2013 r. wiceprzewodniczy Europejskiej Unii Leśników – europejskiej federacji skupiającej 25 organizacji leśników z 21 krajów europejskich. Skupia tym samym przeszło 50 tys. leśników zarządzających lasami różnych form własności. Jest także  członkiem rad naukowych Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku, Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu, Wielkopolskiego Parku Narodowego. Przewodniczy Radzie Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

zuza

fot. Lasy Państwowe

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Potwierdź, że nie jesteś botem wypełniając pole *