Stanowisko w sprawie projektu ustawy tzw. „piątki dla zwierząt”

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów z uwagą przygląda się projektowi nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, który w ostatnich dniach wpłynął do Sejmu RP. Zapisy tam zawarte, budzą nasz niepokój i są zagrożeniem zarówno dla struktury środowiska wiejskiego jak i dla samych rolników. Projekt ustawy znalazł się w naszym zainteresowaniu ponieważ 80% prywatnych właścicieli lasów to właśnie rolnicy i mieszkańcy terenów wiejskich, którzy z wejściem tych przepisów poniosą ogromne straty.

Wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt futerkowych, ograniczenie możliwości uboju rytualnego doprowadzi do utraty źródła utrzymania wielu rolników jak również do likwidacji miejsc pracy. Zuboży środowisko wiejskie i doprowadzi do wzrostu bezrobocia oraz dalszego wyludniania się wsi. Fałszywa jest teza jakoby wraz z wprowadzeniem zakazu miały zniknąć hodowle zwierząt na futra czy ubojnie rytualne. One jedynie przeniosą się do sąsiadujących z Polską krajów, w których takie zakazy nie obowiązują. Efektem przyjęcia projektowanych przepisów będzie jedynie to, że na hodowli i uboju rytualnym będą zarabiać nie polscy, a zagraniczni rolnicy.                                Czy zwłaszcza teraz w czasie pandemii nie powinniśmy zabiegać o utrzymanie każdego miejsca pracy?     

Nasze obawy budzi również to, że planowane przepisy mogą odbić się na każdym indywidualnym rolniku. W efekcie wprowadzenia projektowanych przepisów może dojść do wielu absurdów prawnych. Za chwilę może się okazać, że po hodowcach zwierząt futerkowych na celownik różnego rodzaju grup podających się za proekologiczne znajdą się wszyscy ci rolnicy, którzy w swoim gospodarstwach mają jakiekolwiek zwierzę.

Ze zdumieniem przysłuchujemy się wypowiedziom różnego rodzaju pseudoekologów, których celem jest utrwalanie z gruntu fałszywego wizerunku rolnika jako tego, który maltretuje zwierzęta. Tymczasem rolnicy, którzy wychowali się w otoczeniu zwierząt, traktują je z szacunkiem i na co dzień dbają o ich dobrostan. Nawet jeśli w pojedynczych hodowlach zwierzęta były trzymane w niewłaściwych warunkach, nie może być to powodem do ustawowej likwidacji całych branż gospodarczych.

Zdumiewają nas także twierdzenia jakoby korzystanie z naturalnych futer czy skór było nieekologiczne. Dziś już wiemy, że dla natury większe zagrożenie stanowią ubrania  z tworzyw sztucznych. Są one mniej trwałe, a podczas prania uwalniają drobinki plastiku, które następnie trafiają do rzek, mórz i oceanów zagrażając ekosystemom morskim.

Podsumowując – w naszej ocenie projekt ustawy w obecnym kształcie nie powinien zostać przyjęty. Przewidziane w nim przepisy są szkodliwe dla  polskiej wsi, przyczynią się do utraty miejsc pracy i zubożenia obszarów wiejskich. Liczymy, że nad projektem odbędzie się  debata i zostanie on poddany szerokim konsultacjom społecznym, w których głos będą mogły zabrać nie tylko lewicowe organizacje ekologiczne.

 

Z poważaniem

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Potwierdź, że nie jesteś botem wypełniając pole *