Minister Edward Siarka: należy wzmocnić związek właścicieli lasów

Według wiceministra klimatu i środowiska Edwarda Siarki właściciele lasów prywatnych nie mają swojej reprezentacji. Podczas posiedzenia sejmowej komisji ds. kontroli państwowej  zapowiedział  „poddanie pod rozwagę” wzmocnienie związku właścicieli lasów odpisem podatkowym – analogicznie, jak w przypadku izb rolniczych. Komisja poświęcona była krytycznemu raportowi NIK dotyczącego nadzoru nad lasami prywatnymi. Czytaj dalej Minister Edward Siarka: należy wzmocnić związek właścicieli lasów

Stefan Traczyk: nowe przepisy o dobrych praktykach utrudnią życie właścicielom lasów

Unia Europejska uszczęśliwia nas procedurami, które tak naprawdę,  znając życie i biurokrację,  utrudnią życie i działanie właścicielom lasów .  Uruchamiamy pewne procedury, w wyniku których właściciel lasu będzie miał ograniczone prawo własności do swojego lasu, czy gruntu  – podkreślał prezes Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów – dr inż. Stefan Traczyk podczas dyskusji nad nowelizacją ustaw o lasach i o ochronie przyrody na posiedzeniu senackiej komisji środowiska. Czytaj dalej Stefan Traczyk: nowe przepisy o dobrych praktykach utrudnią życie właścicielom lasów

Siarka: osiągnięcie 33 proc. lesistości Polski w 2050 r. może być trudne do zrealizowania

Wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka uczestniczył w posiedzeniu sejmowej komisji środowiska, podczas której przedstawił m.in. raport o stanie lasów za 2020 rok. Siarka poinformował, że cel na 2020 rok – czyli 30 proc. lesistości kraju – został zrealizowany. Przyznał jednocześnie, że osiągnięcie 33 proc. lesistości w 2050 r. może być trudne do osiągnięcia. Czytaj dalej Siarka: osiągnięcie 33 proc. lesistości Polski w 2050 r. może być trudne do zrealizowania

Spotkanie z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych podsumowujące sympozjum naukowe pt. „Lasy Prywatne w Polsce”

W dniu 25 listopada 2021 r. w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych odbyło się spotkanie Prezesa Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów p. Stefana Traczyka z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych p. Józefem Kubicą. Celem spotkania było omówienie sympozjum naukowego pt. „Lasy Prywatne w Polsce” które odbyło się 21 października 2021 roku na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Czytaj dalej Spotkanie z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych podsumowujące sympozjum naukowe pt. „Lasy Prywatne w Polsce”

Jak pomóc lasom prywatnym? W Głosie Lasu o sympozjum „Lasy Prywatne w Polsce”

W ostatnim numerze Głosu Lasu z listopada 2021 ukazał się obszerny artykuł o znamiennym tytule: Jak pomóc lasom prywatnym? Dotyczy on zagadnień poruszanych w trakcie sympozjum naukowego „Lasy Prywatne w Polsce”, które odbyło się 21.10.2021 na Wydziale Leśnym SGGW. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Józefa Kubicę. Czytaj dalej Jak pomóc lasom prywatnym? W Głosie Lasu o sympozjum „Lasy Prywatne w Polsce”

Rząd zaproponował nowe przepisy dotyczące „dobrych praktyk” właścicieli lasów

Rząd przyjął projekt ustawy o ochronie przyrody i o lasach. Nowe przepisy dotyczą dobrych praktyk, do jakich mają się stosować właściciele lasów. Chodzi m.in. o zakaz całkowitej wycinki drzew rosnących w bezpośredniej bliskości rzek i jezior, oraz zapewnienie ochrony chronionym gatunkom zwierząt. Czytaj dalej Rząd zaproponował nowe przepisy dotyczące „dobrych praktyk” właścicieli lasów

Dotacje dla właścicieli lasów prywatnych od listopada. Ile można dostać?

Już niedługo właściciele lasów prywatnych będą mogli składać wnioski do ARiMR o dotacje na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Agencja będzie przyjmować wnioski  od 22 listopada do 31 grudnia 2021 r.

Dopłatami mogą zostać objęte lasy prywatne w wieku od 11 do 60 lat, dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu, lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty. Czytaj dalej Dotacje dla właścicieli lasów prywatnych od listopada. Ile można dostać?