Obrót gruntami leśnymi w Polsce

Dnia 12.10.2017 odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Celem spotkania było rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach. Projekt ustawy był prezentowany przez posła Jarosława Sochajko. Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów reprezentował Prezes Stefan Traczyk. Czytaj dalej Obrót gruntami leśnymi w Polsce

XXI Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników na Jasna Górę

Dnia 16.09.2017 roku po raz 21 odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników na Jasna Górę. W pielgrzymce jak co roku brali udział przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, samorządowcy, posłowie, przedstawiciele instytucji naukowych,  pracownicy Lasów Państwowych, myśliwi oraz przedstawiciele szkół leśnych. Wśród zaproszonych gości był także przedstawiciel naszego stowarzyszenia w osobie Prezesa Pana Stefana Traczyka. Czytaj dalej XXI Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników na Jasna Górę

Pomoc ofiarom nawałnic w Polsce

Serdecznie zachęcamy Państwa do wsparcia finansowego akcji Caritas Polska, której celem jest pomoc ofiarom nawałnic  jakie nawiedziły Nasz kraj w dniach 11-12 sierpnia tego roku.

Pomóc można wysyłając sms o treści WICHURA na numer 72052 (koszt: 2,46zł z VAT) lub dokonując wpłat na konto Caritas  PL 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 – z dopiskiem WICHURA.

Zbiórka pieniędzy trwa do końca sierpnia!

Źródło: Link

Puszcza niezgody

Temat wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej od zawsze budził duże kontrowersje i negatywne emocje wśród wielu ludzi w Polsce jak i za granicą. Negatywne emocje oraz kontrowersyjne działania, które nasilają się w ostatnich miesiącach, w dużej mierze wynikają z niezrozumienia problemu. Czytaj dalej Puszcza niezgody

Leśne aukcje

Zróżnicowana struktura własnościowa lasów w różnych krajach Europy, dynamiczny rozwój branży leśnej  i drzewnej oraz wzrost zapotrzebowania na surowiec drzewny, są przyczynkiem do opracowywania nowych, innowacyjnych metod wykonywania prac leśnych, programów, aplikacji i narzędzi informatycznych. Mają one za zadanie ułatwienie a przede wszystkim usprawnienie prowadzenia gospodarki leśnej i obrotu surowcem drzewnym. Czytaj dalej Leśne aukcje