Problem z bobrem europejskim ciągle nierozwiązany

Liczebność populacji bobra w Polsce w ciągu ostatnich dziesięcioleci uległa znacznemu zwiększeniu. Ten niegdyś rzadko spotykany gryzoń obecnie jest bardzo powszechny na terenie niemal całego kraju, łącznie z obszarami silnie zurbanizowanymi. Zwiększenie populacji bobra oraz specyfika jego działalności w środowisku naturalnym polegająca na przystosowywaniu go do własnych potrzeb nie pozostaje obojętna dla życia ludzi. Czytaj dalej Problem z bobrem europejskim ciągle nierozwiązany

Komunikat Ministerstwa Ochrony Środowiska w sprawie wycinki drzew pod dom rolnika

Ministerstwo Środowiska na swojej stronie internetowej umieściło komunikat, w którym informuje, że rolnicy są zwolnieni z obowiązku uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew lub krzewów, jedynie wtedy, gdy jest to ściśle związane z ich życiem prywatnym.

W opublikowanym komunikacie Ministerstwo Środowiska przypomina, że osoby fizyczne mogą dokonać wycinki drzew ze swojej nieruchomości, bez względu na ich średnice, tylko w przypadku, gdy wycinka nie jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej.  Oba warunki (własność nieruchomości należąca do osoby fizycznej i określony cel usunięcia) należy spełnić łącznie. Czytaj dalej Komunikat Ministerstwa Ochrony Środowiska w sprawie wycinki drzew pod dom rolnika

Nowe zasady wycinki drzew i krzewów

Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszły w życie nowe regulacje prawne dotyczące usuwania drzew
i krzewów. Są one wynikiem wprowadzonej pod koniec ubiegłego roku nowelizacji ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. Najważniejsze zmiany dotyczą rozszerzenia uprawnień właścicieli nieruchomości prywatnych oraz zwiększenia decyzyjności jednostek samorządowych dotyczącej wycinki drzew i krzewów na ich terenie. Czytaj dalej Nowe zasady wycinki drzew i krzewów

Nowe zasady wycinki drzew

Dziennik Rzeczpospolita informuje, że w 2017 roku zmianie mają ulec zasady ścinki drzew na prywatnych posesjach.

Według projektu nowelizacji ustawy o ochronie przyrody przedstawionego przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, rada gminy będzie ustalać (na mocy uchwały o charakterze prawa miejscowego), których drzew nie wolno wyciąć na prywatnej działce a także będzie mogła zdecydować o przypadkach odstąpienia od obowiązku posiadania zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów. Czytaj dalej Nowe zasady wycinki drzew

Prawo łowieckie w ogniu krytyki

 

Regulacje zawarte w projekcie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2016 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 1042) budzą coraz więcej kontrowersji.

W ostatnim czasie spotkały się one z krytyką ze strony Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ Solidarność. Czytaj dalej Prawo łowieckie w ogniu krytyki