XII Ogólnopolski Hubertus Węgrowski im. prof. Jana Szyszko

Dnia 18 października br. mieliśmy zaszczyt, po raz kolejny, wziąć udział w Ogólnopolskim Hubertusie Węgrowskim im. prof. Jana Szyszko.

Uroczystość rozpoczęła się w łochowskim parku miejskim „Dębinka”, w którym odsłonięta została pamiątkowa tablica poświęcona pamięci pokoleń leśników gospodarujących w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie w 100 rocznicę. W odsłonięciu wzięli udział Minister rolnictwa i leśnictwa Grzegorz Puda, Generalny Dyrektor Lasów Państwowych Andrzej Konieczny, przedstawiciele władz rządowych oraz samorządowych. Przy odsłonięciu wzięło udział wielu dyrektorów Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych wraz z Nadleśniczymi. Czytaj dalej XII Ogólnopolski Hubertus Węgrowski im. prof. Jana Szyszko

Wywiad z Prezesem Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej

5 października gościem audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja był przewodniczący Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej  Polskiej Pan Jarosław Szałata. Tematem przewodnim audycji była sytuacja w Lasach Państwowych po tegorocznej, październikowej rekonstrukcji rządu.

Przewodniczący ZLP w RP w trakcie wywiadu wyraził zaniepokojenie brakiem jakichkolwiek konsultacji  dotyczących zmian na szczeblu ministerialnym (przejęcie jurysdykcji nad Lasami Państwowymi przez Ministerstwo Rolnictwa), które mają wpływ na funkcjonowanie LP z samymi leśnikami. Czytaj dalej Wywiad z Prezesem Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej

Petycja myśliwych-rodziców

Trwa zbieranie podpisów pod petycją „TAK! Dla rodziny w łowisku” zachęcającej do poparcia zmiany w ustawie Prawo łowieckie. Zmiana miała by dotyczyć cofnięcia obowiązującego od dwóch lat zakazu udziału dzieci w polowaniach w charakterze obserwatorów.

Zdaniem myśliwych-rodziców obecna przepisy naruszają ich konstytucyjne prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Chcą także bez przeszkód prawnych móc przekazywać latoroślom etos myśliwego, często pielęgnowany od pokoleń. Zwracają też uwagę na inny wymiar łowiectwa – troskę o ochronę przyrody, właściwe gospodarowanie populacjami dzikich zwierząt i wbrew opiniom przeciwników – budowanie szacunku dla życia. Zdaniem pomysłodawców ankiety obecne przepisy dyskryminują rodziców będących członkami PZŁ przez ich pasję, odbierając im prawo do decydowania o swoich dzieciach. Czytaj dalej Petycja myśliwych-rodziców

ASF dotarł do Niemiec

Pierwsze ognisko Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) stwierdzono za Odrą 10 września. Wirusa wykryto u padłego dzika znalezionego tuż przy granicy z Polską w regionie Sprewa-Nysa w Brandenburgii. Poszukiwania padłych dzików w lasach Brandenburgii ujawniły w ostatnich dniach kolejne cztery padłe sztuki. Piątego osobnika zakażonego wirusem odstrzelono.

Niemcy mocno przejmują się kwestią ASF. Wokół strefy, w której znaleziono padłe zwierzęta już trzy dni po wykryciu ogniska, ustawiono mobilne ogrodzenie elektryczne. Wcześniej podobny płot (o wysokości 90 cm, długości 120 km) pojawił się wzdłuż granicy z Polską. Miał odstraszać dziki dwojako – jak pastuch elektryczny i zapachem drapieżników. Koszt prewencji opiewał na blisko 200 tys. euro.

Czemu Niemcy zdecydowali się na tak radykalne kroki? Bo choć ASF nie jest groźne dla zdrowia ludzi, to zagraża hodowlom świń. Tylko w regionie, w którym stwierdzono pierwsze na terenie Niemiec przypadki ASF jest 50 chlewni, w których przebywa 15 tys. zwierząt. Chiny już zakazały importu wieprzowiny z Niemiec, które są trzecim co do wielkości dostawca mięsa dla azjatyckiego giganta.

Zuza

Źródło: YouTube

Stanowisko w sprawie projektu ustawy tzw. „piątki dla zwierząt”

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów z uwagą przygląda się projektowi nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, który w ostatnich dniach wpłynął do Sejmu RP. Zapisy tam zawarte, budzą nasz niepokój i są zagrożeniem zarówno dla struktury środowiska wiejskiego jak i dla samych rolników. Projekt ustawy znalazł się w naszym zainteresowaniu ponieważ 80% prywatnych właścicieli lasów to właśnie rolnicy i mieszkańcy terenów wiejskich, którzy z wejściem tych przepisów poniosą ogromne straty.

Wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt futerkowych, ograniczenie możliwości uboju rytualnego doprowadzi do utraty źródła utrzymania wielu rolników jak również do likwidacji miejsc pracy. Czytaj dalej Stanowisko w sprawie projektu ustawy tzw. „piątki dla zwierząt”

Wielki spis lasów

Do 2024 r. potrwa czwarta edycja Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasów. Umowę w sprawie spisu polskich zasobów leśnych podpisały na początku sierpnia Lasy Państwowe i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Inwentaryzacje w ramach WISL w Polsce prowadzone są od 2005 r. w cyklach czteroletnich. Na świcie po raz pierwszy podobne  cykliczne obserwacje zaczęto przeprowadzać w Skandynawii przeszło 100 lat temu. Czytaj dalej Wielki spis lasów

Nabór wniosków o pomoc dla właścicieli lasów prywatnych w ramach PROW

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów otrzymało pismo z Departamentu Leśnictwa i Łowiectwa w Ministerstwie Środowiska  z informacją o naborze wniosków o pomoc dla właścicieli lasów prywatnych.

Nabór wniosków odbędzie się w dniach od 3  sierpnia do 11 września 2020r. i zostanie przeprowadzony w ramach poddziałania PROW na lata 2014-2020 pn. 8.5 wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.

Więcej informacji  możecie Państwo znaleźć w przewodniku udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Instytucja Zarządzająca dla PROW 2014-2020) pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/publikacje

Wywiad z Prezesem SLiWL Stefanem Traczykiem

Zachęcamy Państwa do obejrzenia wywiadu z Prezesem naszego Stowarzyszenia Stefanem Traczykiem przeprowadzonego przez Panią Monikę Przeworską z  Instytutu Gospodarki Rolnej.

Tematem przewodnim wywiadu były lasy prywatne oraz kwestie z nimi związane.

W trakcie wywiadu Prezes SLiWL udzielał odpowiedzi na pytania nadesłane przez widzów i sympatyków IGR.

Dzięki tej formie wywiadu Q&A, każdy z Państwa znajdzie tam cos dla siebie.

Serdecznie polecamy

link do materiału wideo

Przyszłość pod znakiem wzrostu

W czerwcowym numerze Głosu Lasu ukazał się artykuł pt. ”Przyszłość pod znakiem wzrostu”.

Autorzy artykułu powołując się na dane z Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu starają się określić jak będą wyglądały lasy prywatne w Polsce w przyszłości.

Według GUS w rękach prywatnych właścicieli pozostaje ok. 1,78mln ha polskich lasów. Wielkość zasobów drzewnych w lasach prywatnych osiągnęła w 2019r. 44mln m3 co daje 249m3/ha, przeciętny wiek drzewostanów wynosił 50 lat. Średnia zasobność wszystkich lasów w Polsce to 283m3/ha a przeciętny wiek 58 lat. Przyrost miąższości w lasach wszystkich form własności wynosi ok. 9m3/ha/rok. Czytaj dalej Przyszłość pod znakiem wzrostu