Misja

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów powstało w 2013 r. na terenie Mazowsza. Od początku powstania, naszym głównym celem jest reprezentowanie interesów leśników i właścicieli lasów oraz integrowanie tych obu środowisk. Poprzez prowadzenie działalności kulturowej, edukacyjnej i naukowo-technicznej w zakresie wydawania specjalistycznych opinii oraz doradztwa w zakresie leśnictwa, drzewnictwa i ochrony środowiska – nasza działalność rozrosła się na teren całego kraju.

Zapraszamy do współpracy!