Nagroda im. Kazimierza Szeptyckiego – 2019

Sympozjum naukowe „Lasy Prywatne”

Dnia 12 czerwca br. w Sali Rady Wydziału Leśnego SGGW,                  pod patronatem dr inż. Andrzeja Koniecznego Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych odbyło się Sympozjum naukowe „Lasy Prywatne”, połączone z wręczeniem nagrody im. Kazimierza Szeptyckiego.  

W spotkaniu wzięli udział m.in. właściciele lasów prywatnych, organów administracji publicznej, świata nauki, stowarzyszeń działających       na rzecz lasów różnych form własności, studenci, przedstawiciele Lasów Państwowych oraz inni zainteresowani.

Słowo do uczestników spotkania skierował Pan Jacek Sasin Wiceprezes Rady Ministrów, w którym to podkreślił ogromną wdzięczność za podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat lasów prywatnych w Polsce.

Celem przedsięwzięcia było przybliżenie zagadnień związanych          ze stanem oraz potencjałem lasów prywatnych w Polsce. Przedstawione zostały założenia do projektu „Izby Leśne – sposób    na użytkowanie lasów prywatnych w Polsce”. Punktem programu było również docenienie osoby Pana dr hab. Inż. Piotra Gołosa, któremu kapituła Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów postanowiła przyznać Nagrodę im. Kazimierza Szeptyckiego. Pan Piotr Gołos został przez nasze Stowarzyszenie wyróżniony za wkład naukowy w badania związane szeroko rozumianą problematyką lasów prywatnych  w Polsce. Można powiedzieć, że jest On w pewnym sensie osobą,      która na przełomie XX i XXI wieku zapoczątkowała badania zwiększającego się potencjału lasów prywatnych w naszym kraju. Laureat naszego plebiscytu jest również członkiem zespołu realizującego projekt pt. ”Lasy prywatne – szanse, problemy, rozwiązania” realizowanego przez Instytut Badawczy Leśnictwa,      przy współpracy z Wydziałem Leśnym SGGW oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie. Więcej
o projekcie: https://lasy-prywatne.pl/aktualnosci.

Przedsięwzięcie było pierwszym tego tupu wydarzeniem zorganizowanym przez nasze Stowarzyszenie. Mamy nadzieję, że        w kolejnych latach będziemy mieli możliwość uhonorowania kolejnych osób działających na rzecz podnoszenia świadomości społeczeństwa dotyczącej lasów prywatnych w Polsce. 

Patron honorowy:

Logo lasy państwowe

Poniżej krótka fotorelacja ze spotkania.