Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody-nowe zasady wycinki drzew na prywatnym gruncie!

W dniu 29 maja Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ochronie przyrody, zmieniając tym samym obowiązujące dotychczas przepisy dotyczące wycinki drzew na prywatnej posesji. Zmiana wchodzi w życie od 16 czerwca.

Najważniejsze zmiany jakie przewiduje nowelizacja ustawy o ochronie przyrody to: Czytaj dalej Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody-nowe zasady wycinki drzew na prywatnym gruncie!

Spór o Puszczę Białowieską wciąż trwa

Spór o Puszczę Białowieską wciąż trwa. Pseudomiłośnicy Puszczy przypinają się do harwesterów, uniemożliwiając wykonywanie działań ochronnych związanych z usuwaniem drzew zasiedlonych przez kornika drukarza. Są to zapewne ludzie o wielkim sercu, ale niestety niezbyt wszechstronnej wiedzy na temat: biologii tego owada, historii Puszczy, jej funkcjonowania na przełomie dziejów. Niestety tzw. “zieloni” nie mogą zrozumieć, że Puszcza jest dobrem wspólnym, również okolicznej ludności, która od wieków z niej żyła i nadal chce żyć. Zaniedbania, nieodpowiednie decyzje wcześniejszych władz, wpłynęły na ten katastroficzny stan Puszczy. Można było jednak temu zapobiec, działając profilaktycznie a nie czekając na rozwój choroby, która to zmienia nieodwracalnie znany dotąd unikatowy charakter lasów tego regionu. Wczoraj w Puszczy odbyła się kontrmanifestacja mieszkańców puszczańskiego regionu, którzy wyrazili tym samym poparcie dla działań podjętych przez resort środowiska. W pikiecie uczestniczył również nasz prezes p. Stefan Traczyk. Czytaj dalej Spór o Puszczę Białowieską wciąż trwa

Minister Środowiska popiera ulgi za utrzymywanie zieleni

Jak informuje portal „samorzad.pap.pl” Minister Środowiska Jan Szyszko uważa, że gminy powinny rekompensować prywatnym właścicielom to, że utrzymują oni na swoim  terenie drzewa, poprzez obniżkę podatku gruntowego. Według Ministra, gminy „przerzuciły” na prywatnych właścicieli odpowiedzialność za utrzymywanie terenów zielonych. Czytaj dalej Minister Środowiska popiera ulgi za utrzymywanie zieleni

Pierwszy w Polsce portal dla prywatnych właścicieli lasów już działa!

Nadleśnictwo Kwidzyn (RDLP w Gdańsku) stworzyło innowacyjną w skali kraju stronę internetową www.lnkwidzyn.pl poświęconą prywatnym właścicielom lasów.

Według autorów portalu głównym celem jego funkcjonowania ma być rozwiązanie problemów z jakimi borykają się prywatni właściciele lasów. Strona ma być miejscem wymiany informacji oraz miejscem kojarzenia właścicieli lasów z chcących prowadzić gospodarkę leśna w swoich lasach z firmami świadczącymi usługi w branży leśnej (Zakłady Usług Leśnych). Czytaj dalej Pierwszy w Polsce portal dla prywatnych właścicieli lasów już działa!

Zmian w prawie łowieckim ciąg dalszy

Jak donosi dziennik „Rzeczpospolita” prace nad projektem ustawy zmieniającej prawo łowieckie zostały przyspieszone. W nowej ustawie mają zostać uwzględnione propozycje rolniczego OPZZ.

Obecnie brane są pod uwagę dwa projekty. Pierwszy autorstwa posłów PiS a drugi autorstwa rolniczego OPZZ. Według „Rzeczpospolitej” projekt OPZZ ma większe szansę na wejście w życie, ze względu na zapis o podporzadkowaniu gospodarki łowieckiej premierowi Czytaj dalej Zmian w prawie łowieckim ciąg dalszy

Nowe zasady wycinki drzew a konsekwencje dla budżetu państwa

Jak donosi dziennik Rzeczpospolita obecna wycinka drzew na wielka skale może mieć negatywne konsekwencje dla budżetu państwa i spowodować  w przyszłości jego obciążenie kosztami odnowienia drzewostanów.

Podstawą prawna do nałożenia na budżet państwa takiego obciążenia jest art. 12 ust 1 i 2 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku. Czytaj dalej Nowe zasady wycinki drzew a konsekwencje dla budżetu państwa

Problem z bobrem europejskim ciągle nierozwiązany

Liczebność populacji bobra w Polsce w ciągu ostatnich dziesięcioleci uległa znacznemu zwiększeniu. Ten niegdyś rzadko spotykany gryzoń obecnie jest bardzo powszechny na terenie niemal całego kraju, łącznie z obszarami silnie zurbanizowanymi. Zwiększenie populacji bobra oraz specyfika jego działalności w środowisku naturalnym polegająca na przystosowywaniu go do własnych potrzeb nie pozostaje obojętna dla życia ludzi. Czytaj dalej Problem z bobrem europejskim ciągle nierozwiązany

Komunikat Ministerstwa Ochrony Środowiska w sprawie wycinki drzew pod dom rolnika

Ministerstwo Środowiska na swojej stronie internetowej umieściło komunikat, w którym informuje, że rolnicy są zwolnieni z obowiązku uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew lub krzewów, jedynie wtedy, gdy jest to ściśle związane z ich życiem prywatnym.

W opublikowanym komunikacie Ministerstwo Środowiska przypomina, że osoby fizyczne mogą dokonać wycinki drzew ze swojej nieruchomości, bez względu na ich średnice, tylko w przypadku, gdy wycinka nie jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej.  Oba warunki (własność nieruchomości należąca do osoby fizycznej i określony cel usunięcia) należy spełnić łącznie. Czytaj dalej Komunikat Ministerstwa Ochrony Środowiska w sprawie wycinki drzew pod dom rolnika

Nowe zasady wycinki drzew i krzewów

Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszły w życie nowe regulacje prawne dotyczące usuwania drzew
i krzewów. Są one wynikiem wprowadzonej pod koniec ubiegłego roku nowelizacji ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. Najważniejsze zmiany dotyczą rozszerzenia uprawnień właścicieli nieruchomości prywatnych oraz zwiększenia decyzyjności jednostek samorządowych dotyczącej wycinki drzew i krzewów na ich terenie. Czytaj dalej Nowe zasady wycinki drzew i krzewów