Minister Środowiska popiera ulgi za utrzymywanie zieleni

Jak informuje portal „samorzad.pap.pl” Minister Środowiska Jan Szyszko uważa, że gminy powinny rekompensować prywatnym właścicielom to, że utrzymują oni na swoim  terenie drzewa, poprzez obniżkę podatku gruntowego. Według Ministra, gminy „przerzuciły” na prywatnych właścicieli odpowiedzialność za utrzymywanie terenów zielonych. Czytaj dalej Minister Środowiska popiera ulgi za utrzymywanie zieleni

Pierwszy w Polsce portal dla prywatnych właścicieli lasów już działa!

Nadleśnictwo Kwidzyn (RDLP w Gdańsku) stworzyło innowacyjną w skali kraju stronę internetową www.lnkwidzyn.pl poświęconą prywatnym właścicielom lasów.

Według autorów portalu głównym celem jego funkcjonowania ma być rozwiązanie problemów z jakimi borykają się prywatni właściciele lasów. Strona ma być miejscem wymiany informacji oraz miejscem kojarzenia właścicieli lasów z chcących prowadzić gospodarkę leśna w swoich lasach z firmami świadczącymi usługi w branży leśnej (Zakłady Usług Leśnych). Czytaj dalej Pierwszy w Polsce portal dla prywatnych właścicieli lasów już działa!

Zmian w prawie łowieckim ciąg dalszy

Jak donosi dziennik „Rzeczpospolita” prace nad projektem ustawy zmieniającej prawo łowieckie zostały przyspieszone. W nowej ustawie mają zostać uwzględnione propozycje rolniczego OPZZ.

Obecnie brane są pod uwagę dwa projekty. Pierwszy autorstwa posłów PiS a drugi autorstwa rolniczego OPZZ. Według „Rzeczpospolitej” projekt OPZZ ma większe szansę na wejście w życie, ze względu na zapis o podporzadkowaniu gospodarki łowieckiej premierowi Czytaj dalej Zmian w prawie łowieckim ciąg dalszy

Nowe zasady wycinki drzew a konsekwencje dla budżetu państwa

Jak donosi dziennik Rzeczpospolita obecna wycinka drzew na wielka skale może mieć negatywne konsekwencje dla budżetu państwa i spowodować  w przyszłości jego obciążenie kosztami odnowienia drzewostanów.

Podstawą prawna do nałożenia na budżet państwa takiego obciążenia jest art. 12 ust 1 i 2 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku. Czytaj dalej Nowe zasady wycinki drzew a konsekwencje dla budżetu państwa

Problem z bobrem europejskim ciągle nierozwiązany

Liczebność populacji bobra w Polsce w ciągu ostatnich dziesięcioleci uległa znacznemu zwiększeniu. Ten niegdyś rzadko spotykany gryzoń obecnie jest bardzo powszechny na terenie niemal całego kraju, łącznie z obszarami silnie zurbanizowanymi. Zwiększenie populacji bobra oraz specyfika jego działalności w środowisku naturalnym polegająca na przystosowywaniu go do własnych potrzeb nie pozostaje obojętna dla życia ludzi. Czytaj dalej Problem z bobrem europejskim ciągle nierozwiązany

Komunikat Ministerstwa Ochrony Środowiska w sprawie wycinki drzew pod dom rolnika

Ministerstwo Środowiska na swojej stronie internetowej umieściło komunikat, w którym informuje, że rolnicy są zwolnieni z obowiązku uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew lub krzewów, jedynie wtedy, gdy jest to ściśle związane z ich życiem prywatnym.

W opublikowanym komunikacie Ministerstwo Środowiska przypomina, że osoby fizyczne mogą dokonać wycinki drzew ze swojej nieruchomości, bez względu na ich średnice, tylko w przypadku, gdy wycinka nie jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej.  Oba warunki (własność nieruchomości należąca do osoby fizycznej i określony cel usunięcia) należy spełnić łącznie. Czytaj dalej Komunikat Ministerstwa Ochrony Środowiska w sprawie wycinki drzew pod dom rolnika

Nowe zasady wycinki drzew i krzewów

Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszły w życie nowe regulacje prawne dotyczące usuwania drzew
i krzewów. Są one wynikiem wprowadzonej pod koniec ubiegłego roku nowelizacji ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. Najważniejsze zmiany dotyczą rozszerzenia uprawnień właścicieli nieruchomości prywatnych oraz zwiększenia decyzyjności jednostek samorządowych dotyczącej wycinki drzew i krzewów na ich terenie. Czytaj dalej Nowe zasady wycinki drzew i krzewów

Nowe zasady wycinki drzew

Dziennik Rzeczpospolita informuje, że w 2017 roku zmianie mają ulec zasady ścinki drzew na prywatnych posesjach.

Według projektu nowelizacji ustawy o ochronie przyrody przedstawionego przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, rada gminy będzie ustalać (na mocy uchwały o charakterze prawa miejscowego), których drzew nie wolno wyciąć na prywatnej działce a także będzie mogła zdecydować o przypadkach odstąpienia od obowiązku posiadania zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów. Czytaj dalej Nowe zasady wycinki drzew