Unia Europejska walczy z ołowiem w nabojach

Komisja Europejska opublikowała rozporządzanie zakazujące stosowania ołowiu w amunicji śrutowej na terenach podmokłych. Zakaz zacznie obowiązywać w całej Unii za 2 lata.  Sprzeciw osób używających broni myśliwskiej wywołuje niekonkretne określenie w rozporządzeniu terenu podmokłego i zasięgu używania takiej amunicji. Z rozporządzenia cieszą się lewicowe organizacje ekologiczne, które uznają jej za krok ku całkowitemu zakazowi stosowania ołowiu a broni.

Myśliwi maja teraz 2 lata na zaopatrzenie się w śrutówki, z których można strzelać na przykład śrutem stalowym. Unia Europejska, przy wsparciu swoich ekologicznych agend, już od dawna próbuje ograniczyć używanie ołowiu w amunicji, co przez środowiska strzeleckie i myśliwskie uważane jest za działanie mające w ogóle ograniczyć dostępność i wykorzystanie broni palnej. Czytaj dalej Unia Europejska walczy z ołowiem w nabojach

Podatek leśny w 2021 roku

Benjamin Franklin mawiał, że pewne są tylko śmierć i podatki. Obowiązek uiszczenia podatku spoczywa więc także na prywatnych właścicielach lasów.

Podatek leśny „pojawił” się za sprawa ustawy o lasach z 1991 roku. Obecnie reguluje go odrębna ustawa z 2002 r. o podatku leśnym. Należny jest od wszystkich gruntów leśnych (oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako „Ls”) z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Kwota podatku leśnego zmienia się co roku. W 2021 r. stawka podatku leśnego wynosi 43,30 zł. Podstawa jego naliczenia jest wielkość posiadanego (lub użytkowanego) lasu. Jej wysokość uzależniona jest od średniej ceny sprzedaży drewna. Czytaj dalej Podatek leśny w 2021 roku

Mały, ale groźny – kornik ostrozębny

Zmieniający się klimat serwuje nam nie tylko anomalie pogodowe, ale jest też powodem pojawiania się nowych dla nas gatunków roślin i zwierząt. Wraz z cieplejszymi latami przybyły do nas szakale złociste (drapieżniki podobne do lisów), coraz częściej spotyka się ciepłolubne modliszki i szereg innych gatunków, które wcześniej w Polsce nie występowały lub były rzadkością. Wśród nich jest kornik ostrozębny – niepozorny chrząszcz, który może stanowić ogromne zagrożenie dla drzewostanów sosnowych.

Kornik ostrozębny jeszcze kilka lat temu był swoistą ciekawostką entomologiczną; nawet leśnikom znany był raczej wyłącznie z teorii. Sytuacja zmieniła się dość gwałtownie w 2015 r., kiedy to wschodnią Polskę nawiedziły dotkliwe susze. Tam też zaobserwowano pierwsze poważne szkody gospodarcze w lasach spowodowane przez tego niewielkiego owada. Leśnicy z Nadleśnictwa Sobibór, położonego przy wschodniej granicy z Białorusią, we wrześniu 2015 r. zaobserwowali rudziejące korony sosen. Czytaj dalej Mały, ale groźny – kornik ostrozębny

Kolejny sukces Polaka!

Tomasz Markiewicz jako pierwszy Polak w historii został wybrany na początku grudnia na członka pięcioosobowego prezydium Biura Forum ds. Lasów Organizacji Narodów Zjednoczonych (United Nations Forum on Forests – UNFF).

– To wielkie wyróżnienie dla naszego kraju. Dzięki nominacji polskie stanowisko na arenie międzynarodowej będzie mocno akcentowane. Przed nami wiele trudnych tematów związanych z przyszłością polskiego leśnictwa, dlatego tak ważne jest globalne porozumienie – mówił po nominacji wiceminister klimatu, pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa Edward Siarka.

Przed Markiewiczem wielkie zadanie – praca na rzecz międzynarodowej polityki leśnej i wdrażanie strategii zrównoważonej gospodarki leśnej ONZ. Czytaj dalej Kolejny sukces Polaka!

Żubr mniej zagrożony

Status żubra w „Czerwonej księdze gatunków zagrożonych” International Union for Conservation of Nature (IUCN) uległ zmianie – nie jest już bowiem klasyfikowany jako gatunek narażony na wyginięcie, tylko jako gatunek bliski zagrożeniu. Przy okazji korekty stanu zagrożenia status zmieniło w taki sposób jeszcze 25 innych gatunków. Jednocześnie wciąż wydłuża się lista gatunków uznanych za wymarłe – w tym roku do listy dopisano 31 gatunków (za wymarłe IUCN uważa 902 opisane przez siebie gatunki).

Populacja żubra w Europie, sztandarowego symbolu ochrony gatunkowej i reintrodukcji, dzięki wysiłkom leśników i przyrodników wzrosła w latach 2003–2019 z ok. 1800 do 6200 osobników. Spośród 47 wolnożyjących stad, największe zamieszkują Polskę, Rosję i Białoruś. Niestety warunki ich bytowania odbiegają od ideału dla tego gatunku, dlatego – jak podkreśla IUCN – wciąż tak ważne są działania ochronne. Cieszy jednak fakt, że działania podejmowane dla ratowania symbolu m.in. Puszczy Białowieskiej przyniosły pozytywny skutek.

zuza

Fot. zuza

Czas na izby leśne

W grudniowym wydaniu miesięcznika ŚRODOWISKO ukazał się artykuł pt. „Czas na izby leśne” poświęcony konferencji „Lasy Prywatne w Polsce” zorganizowanej przez nasze Stowarzyszenie 18 listopada bieżącego roku.

W artykule przytoczone zostało wystąpienie Prezesa SLiWL Stefana Traczyka dotyczące izb leśnych.  W swoim wystąpieniu Stefan Traczyk rozwinął koncepcje powołania w naszym kraju tej instytucji, korzyści wynikające z jej powołania oraz przedstawił dane statystyczne dotyczące lasów prywatnych i zmiany legislacyjne, których trzeba dokonać aby wcielić projekt w życie.

Druga część artykułu została poświęcona nagrodzie im. Kazimierza Szeptyckiego, przyznanej  przez nasze Stowarzyszenie już po raz drugi. Tegorocznym laureatem nagrody został Bogusław Popis – prezes firmy Taxus UL.

Całość artykułu jest dostępna w miesięczniku ŚRODOWISKO-str.16-17

strona 16

strona 17

 

NAGRODA IM. KAZIMIERZA SZEPTYCKIEGO – 2020

Dnia 18 listopada 2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów, pod patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych odbyła się konferencja naukowa pt.: „Lasy prywatne w Polsce”. Konferencja ze względu na pandemię COVID-19 odbyła się w trybie hybrydowym oraz była połączona z wręczeniem nagrody im. Kazimierza Szeptyckiego.

W spotkaniu wzięli udział  prezes SLiWL dr inż. Stefan Traczyk wraz z członkami zarządu oraz laureat Nagrody im. Kazimierza Szeptyckiego Pan Bogusław Popis – Prezes Zarządu Taxus SI oraz Taxus UL. Kierownikiem projektu był mgr inż. Maciej Wroniewski. Pozostali członkowie Stowarzyszenia i zaproszone osoby uczestniczyły zdalnie w spotkaniu.

W czasie Konferencji poruszono następujące zagadnienia:

        •      Izby leśne – sposób na zarządzanie lasami prywatnymi –                          dr inż. Stefan Traczyk.

        •      Przedstawienie najnowszych wyników badań na temat lasów                    prywatnych dr hab. Piotr Gołos.

        •      Rys historyczny o patronie lasów prywatnych w Polsce                              Kazimierzu Szeptyckim –  mgr  inż. Stanisław Kaczmarczyk.

        •      Przedstawienie zagadnienia związanych z urządzaniem lasów                  prywatnych na przełomie ostatnich lat – mgr inż. Bogusław                      Popis.

W imieniu Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów oraz Instytutu Debat o Środowisku chcielibyśmy serdecznie podziękować Generalnemu Dyrektorowi Lasów Państwowych za objecie zrealizowanej Konferencji patronatem honorowym.

Poniżej laudacja jaka została odczytana podczas uhonorowania laureata II Edycji Nagrody im. Kazimierz Szeptyckiego w 2020 r. mgr inż. Bogusława Popisa:

Nasz dzisiejszy laureat urodził się 13 czerwca 1968 r. i jest absolwentem Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie. Jest również absolwentem studiów podyplomowych MBA, a swoją karierę zawodową rozpoczął w 1994 roku w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie. Z kolei w latach 1996-98 pracował jako specjalista Programu Samorządy Efektywność i Współpraca w Fundacji Skarbu Państwa. Jednak sprawy gospodarki leśnej nie pozostały mu obojętne, i w 1998 r. został wiceprezesem oraz dyrektorem finansowym firmy Taxus SI Sp. z o.o., w której to Firmie prezesuje od 2016 r.

W międzyczasie, w roku 2013, w wyniku zmian organizacyjnych została utworzona firma Taxus UL, której prezesem został również nasz laureat Bogusław Popis. Na dzień dzisiejszy Firma ta posiada ogromne doświadczenie wynikające z realizacji projektów z zakresu urządzania lasu i ochrony przyrody. Można powiedzieć, że jest liderem w wykonywaniu uproszczonych planów urządzenia lasów w Polsce i to zarówno pod względem ilości, ale także jakości. Należy zauważyć, że firma Taxus UL Sp. z o. o., gdy rozpoczynała swą działalność mogła się poszczycić prawie dziesięcioma tys. hektarów urządzonych lasów, a za ubiegły rok było to już 70 tys. ha. Obecnie Taxus UL to zespół ponad 30 doświadczonych pracowników, realizujący projekty dla leśnictwa, takie jak: plany urządzenia lasu, uproszczone plany urządzenia lasu, opracowania fitosocjologiczne oraz ochrony przyrody, między innymi plany ochrony parków narodowych, rezerwatów przyrody itp.

Gdy na wyszukiwarce internetowej wciśnie się imię i nazwisko naszego Laureata, to oprócz zdjęcia Bogusława Popisa ukazuje się zdjęcie Bogusława Lindy, Bogusława Kaczyńskiego, profesora Bogusława Wolniewicza i wielu innych znamienitych i znanych Bogusławów. Zobaczyć można również zdjęcia obrazujące niedoszłą koalicję rządową POPiS.

A tak na poważnie trzeba stwierdzić, że nasz laureat jest człowiekiem, który ma wizję i marzenia, i z tych podstaw oraz wykształcenia została utworzona od podstaw firma Taxus SI, a w 2013 r. Taxus UL. Jest to człowiek potrafiący zorganizować zespół oraz działać zespołowo. Jednocześnie ma w sobie żyłkę innowatora, którą potrafi zaszczepiać wśród współpracowników. Firmy naszego Laureata stale coś wdrażają i szukają nowych możliwości rozwoju. W tym oprócz wykonywania UPUL-ów, świadczą usługi nadzoru nad lasami. Obecnie planują świadczenie usług dla właścicieli lasów prywatnych z zakresu pozyskania i sprzedaży drewna. Jak sam o sobie mówi nasz dzisiejszy Laureat, leży mu na sercu także dobro naszego kraju. Dlatego martwi go, że nie wykorzystujemy potencjału jaki drzemie w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Które to lasy przy mądrym wykorzystaniu mogłyby również służyć rozwojowi lokalnej gospodarki.

Zapraszamy do obejrzenia relacji on-line z konferencji:

Poniżej krótka fotorelacja:


Opinia SLiWL

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią opinii Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów na temat projektu Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców.

Link do projektu: link