Dofinansują plany urządzenia lasu

Do końca września Lasy Państwowe przyjmują wnioski powiatów o dofinansowanie uproszczonych planów urządzenia lasu (upul). W piątej edycji dofinansowania (wprowadzonej Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 37 z dnia 26 czerwca 2020 r.) wprowadzono pewne nowości. Obowiązywać zaczął m.in. limit możliwego do uzyskania dofinansowania wynoszący 50% kosztów wykonania upul. Większa waga będzie też przykładana do Czytaj dalej Dofinansują plany urządzenia lasu

Pełnomocnik ministra ds. lasów

Od 1 czerwca nad polskimi lasami czuwa pełnomocnik ds. analiz i monitoringu otoczenia prawnego leśnictwa w zakresie regulacji spoza prawa krajowego. Nowe stanowisko w resorcie środowiska minister Michał Woś powierzył Tomaszowi Markiewiczowi, byłemu dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu (pełnił te funkcję od stycznia 2016 r do maja br.), a obecnie (od 15 czerwca) nadleśniczemu Nadleśnictwa Łopuchówko (RDLP w Poznaniu). Czytaj dalej Pełnomocnik ministra ds. lasów

List Prezesa SLiWL do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Prezes Stowarzysznia Leśników i Właścicieli Lasów dr inż. Stefan Traczyk wystosował list do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi-Jana Krzysztofa Ardanowskiego w sprawie projektu “Kupuj świadomie-PRODUKT POLSKI”.

W liście skierowanym na ręce Pana Ministra Ardanowskiego, Prezes naszego Stowarzyszenia podkreślił, że ważnym elementem gospodarki leśnej prócz pozyskania drewna jest również tzw. działalność ubocza, polegająca na pozyskaniu produktów niedrzewnych tj. owoce leśne, grzyby, rośliny itp. Czytaj dalej List Prezesa SLiWL do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Lasy Państwowe opublikowały sprawozdanie finansowo-gospodarcze za 2019 rok

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jak co roku opublikowało sprawozdanie finansowo-gospodarcze ze swojej działalności.

W sprawozdaniu finansowo-gospodarczym za 2019 rok prócz najważniejszych informacji dotyczączych zysków oraz kosztów poniesionych przez PGL LP, możecie Państwo również znaleźć informacje dotyczące zasobów Lasów Państwowych, pozyskania i sprzedaży drewna w ubiegłym roku oraz wiele danych ekonomicznych świadczących o kondycji przedsiębiorstwa. Czytaj dalej Lasy Państwowe opublikowały sprawozdanie finansowo-gospodarcze za 2019 rok

Czy Polakom smakuje polski LAS? Drewno – produkt polski. Rusza projekt Polska Smakuje

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa rozpoczęło kampanię informacyjną „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”, której celem jest zwiększenie wiedzy Polaków nt. znaczenia świadomych decyzji zakupowych, szczególnie w tak trudnym czasie jak pandemia wirusa SARS-CoV-2.

Dlatego też tak istotne jest , aby polskie społeczeństwo zrozumiało wagę i znaczenie własnych, podejmowanych codziennie decyzji zakupowych dla funkcjonowania gospodarki i wspierana krajowego rolnictwa. Czytaj dalej Czy Polakom smakuje polski LAS? Drewno – produkt polski. Rusza projekt Polska Smakuje

Leśnicy pomagają też przy gaszeniu prywatnych lasów

Jak co roku wraz z nadejściem wiosny rozpoczął się również “sezon na pożary”.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jako organizacja zarządzająca ponad 7 mln ha lasów w Polsce, trwale monitoruje i zabezpiecza polskie lasy przed pożarami.

W skład szeroko rozumianej infrastruktury ppoż.  w Lasach Państwowych wchodzą: odpowiednio oznakowane i utrzymane dojazdy pożarowe, punkty czerpania wody, dostrzegalnie pożarów, leśne bazy lotnicze itp. Ponadto w każdym Nadleśnictwie znajduje się Punkt Alarmowo Dyspozycyjny (PAD) posiadający łączność radiową Czytaj dalej Leśnicy pomagają też przy gaszeniu prywatnych lasów

„Lasy prywatne – szanse, problemy, rozwiązania”

Tegoroczna konferencja pt. „Lasy prywatne – szanse, problemy, rozwiązania” , która miała się odbyć 26 marca w siedzibie IBL w Sękocinie Starym, z powodu zagrożenia epidemicznego została odwołana.

Celem konferencji miała być dyskusja o uwarunkowaniach organizacyjnych, prawnych i finansowych gospodarowania w lasach prywatnych w Polsce.

Komitet organizacyjny w porozumieniu NFOŚiGW zdecydował o opublikowaniu abstraktów wystąpień oraz przygotowanych prezentacji na stronie internetowej projektu .

Pełne teksty referatów zostaną opublikowane w formie monografii.

Natomiast w majowym numerze miesięcznika „ŚRODOWISKO” 5(569) ukazał się  artykuł, w którym zaprezentowano najważniejsze tezy z referatów wszystkich prelegentów.

Zachęcamy do lektury

50. Dzień Ziemi za nami

22 kwietnia obchodziliśmy po raz kolejny Międzynarodowy Dzień Ziemi. Tegoroczna edycja akcji odbywała się pod hasłem „Działania na rzecz ochrony klimatu”. Nic dziwnego – zmiany klimatu to jedno z największych wyzwań, z jakimi musi się zmierzyć ludzkość.

Celem organizowanego od 50 lat Dnia Ziemi jest przede wszystkim uświadamianie ludziom problemów związanych właśnie ze zmianami klimatu, przeludnieniem, wymieraniem gatunków czy problemem suszy, tak dotkliwie już dziś nas dotykającej. Święto od dekad promuje działania na rzecz walki z zanieczyszczeniem środowiska główny nacisk kładąc na edukację. Czytaj dalej 50. Dzień Ziemi za nami