Wywiad z Prezesem SLiWL Stefanem Traczykiem

Zachęcamy Państwa do obejrzenia wywiadu z Prezesem naszego Stowarzyszenia Stefanem Traczykiem przeprowadzonego przez Panią Monikę Przeworską z  Instytutu Gospodarki Rolnej.

Tematem przewodnim wywiadu były lasy prywatne oraz kwestie z nimi związane.

W trakcie wywiadu Prezes SLiWL udzielał odpowiedzi na pytania nadesłane przez widzów i sympatyków IGR.

Dzięki tej formie wywiadu Q&A, każdy z Państwa znajdzie tam cos dla siebie.

Serdecznie polecamy

link do materiału wideo

Przyszłość pod znakiem wzrostu

W czerwcowym numerze Głosu Lasu ukazał się artykuł pt. ”Przyszłość pod znakiem wzrostu”.

Autorzy artykułu powołując się na dane z Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu starają się określić jak będą wyglądały lasy prywatne w Polsce w przyszłości.

Według GUS w rękach prywatnych właścicieli pozostaje ok. 1,78mln ha polskich lasów. Wielkość zasobów drzewnych w lasach prywatnych osiągnęła w 2019r. 44mln m3 co daje 249m3/ha, przeciętny wiek drzewostanów wynosił 50 lat. Średnia zasobność wszystkich lasów w Polsce to 283m3/ha a przeciętny wiek 58 lat. Przyrost miąższości w lasach wszystkich form własności wynosi ok. 9m3/ha/rok. Czytaj dalej Przyszłość pod znakiem wzrostu

Kompendium wiedzy o lasach prywatnych

„Lasy prywatne – szanse, problemy, rozwiązania” to monografia  wydana właśnie w ramach projektu pod tym samym tytułem. To bodaj najszersze dostępne obecnie kompendium wiedzy na temat lasów prywatnych w Polsce. Składa się na nią zbiór referatów, które miały zostać wygłoszone i poddane dyskusji 26 marca podczas odwołanej z powodu pandemii koronawirusa konferencji w Instytucie Badawczym Leśnictwa. Jak piszą autorzy, celem całego projektu było rozpropagowanie potrzeby zmian organizacyjnych, prawnych i finansowych związanych z gospodarowaniem lasami na gruntach prywatnych. Powód? Czytaj dalej Kompendium wiedzy o lasach prywatnych

Leśnictwo w 2019 roku

Pod koniec czerwca Główny Urząd Statystyczny opublikował notę sygnalną o leśnictwie w Polsce w roku 2019. Dowiadujemy się z niej o wzroście powierzchni lasów o prawie 4 tys. ha względem roku 2018.

Wg danych na 31 grudnia 2019 r. powierzchnia gruntów  leśnych wynosiła 9462,9 tys. ha, w tym lasy zajmowały obszar 9258,8 tys. ha, co stanowiło 29,6 % powierzchni kraju. Wzrost powierzchni lasów to efekt zalesiania gruntów np. rolnych czy nieużytków a także przeklasyfikowania gruntów.

(więcej…)

Dofinansują plany urządzenia lasu

Do końca września Lasy Państwowe przyjmują wnioski powiatów o dofinansowanie uproszczonych planów urządzenia lasu (upul). W piątej edycji dofinansowania (wprowadzonej Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 37 z dnia 26 czerwca 2020 r.) wprowadzono pewne nowości. Obowiązywać zaczął m.in. limit możliwego do uzyskania dofinansowania wynoszący 50% kosztów wykonania upul. Większa waga będzie też przykładana do Czytaj dalej Dofinansują plany urządzenia lasu

Pełnomocnik ministra ds. lasów

Od 1 czerwca nad polskimi lasami czuwa pełnomocnik ds. analiz i monitoringu otoczenia prawnego leśnictwa w zakresie regulacji spoza prawa krajowego. Nowe stanowisko w resorcie środowiska minister Michał Woś powierzył Tomaszowi Markiewiczowi, byłemu dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu (pełnił te funkcję od stycznia 2016 r do maja br.), a obecnie (od 15 czerwca) nadleśniczemu Nadleśnictwa Łopuchówko (RDLP w Poznaniu). Czytaj dalej Pełnomocnik ministra ds. lasów

List Prezesa SLiWL do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Prezes Stowarzysznia Leśników i Właścicieli Lasów dr inż. Stefan Traczyk wystosował list do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi-Jana Krzysztofa Ardanowskiego w sprawie projektu “Kupuj świadomie-PRODUKT POLSKI”.

W liście skierowanym na ręce Pana Ministra Ardanowskiego, Prezes naszego Stowarzyszenia podkreślił, że ważnym elementem gospodarki leśnej prócz pozyskania drewna jest również tzw. działalność ubocza, polegająca na pozyskaniu produktów niedrzewnych tj. owoce leśne, grzyby, rośliny itp. Czytaj dalej List Prezesa SLiWL do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Lasy Państwowe opublikowały sprawozdanie finansowo-gospodarcze za 2019 rok

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jak co roku opublikowało sprawozdanie finansowo-gospodarcze ze swojej działalności.

W sprawozdaniu finansowo-gospodarczym za 2019 rok prócz najważniejszych informacji dotyczączych zysków oraz kosztów poniesionych przez PGL LP, możecie Państwo również znaleźć informacje dotyczące zasobów Lasów Państwowych, pozyskania i sprzedaży drewna w ubiegłym roku oraz wiele danych ekonomicznych świadczących o kondycji przedsiębiorstwa. Czytaj dalej Lasy Państwowe opublikowały sprawozdanie finansowo-gospodarcze za 2019 rok

Czy Polakom smakuje polski LAS? Drewno – produkt polski. Rusza projekt Polska Smakuje

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa rozpoczęło kampanię informacyjną „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”, której celem jest zwiększenie wiedzy Polaków nt. znaczenia świadomych decyzji zakupowych, szczególnie w tak trudnym czasie jak pandemia wirusa SARS-CoV-2.

Dlatego też tak istotne jest , aby polskie społeczeństwo zrozumiało wagę i znaczenie własnych, podejmowanych codziennie decyzji zakupowych dla funkcjonowania gospodarki i wspierana krajowego rolnictwa. Czytaj dalej Czy Polakom smakuje polski LAS? Drewno – produkt polski. Rusza projekt Polska Smakuje

Leśnicy pomagają też przy gaszeniu prywatnych lasów

Jak co roku wraz z nadejściem wiosny rozpoczął się również “sezon na pożary”.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jako organizacja zarządzająca ponad 7 mln ha lasów w Polsce, trwale monitoruje i zabezpiecza polskie lasy przed pożarami.

W skład szeroko rozumianej infrastruktury ppoż.  w Lasach Państwowych wchodzą: odpowiednio oznakowane i utrzymane dojazdy pożarowe, punkty czerpania wody, dostrzegalnie pożarów, leśne bazy lotnicze itp. Ponadto w każdym Nadleśnictwie znajduje się Punkt Alarmowo Dyspozycyjny (PAD) posiadający łączność radiową Czytaj dalej Leśnicy pomagają też przy gaszeniu prywatnych lasów