Odpowiedź SLiWL na stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece w sprawie zakazów palenia drewnem, uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów w pełni zgadza się i popiera tezy zawarte w oficjalnym stanowisku Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Kominki i Piece” z siedzibą w Zdunach, w sprawie zakazów palenia drewnem, uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza.

W tym miejscu warto przytoczyć kilka istotnych faktów dotyczących naszych zasobów leśnych i branży drzewnej. Czytaj dalej Odpowiedź SLiWL na stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece w sprawie zakazów palenia drewnem, uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza

Posłowie chcą więcej informacji o polityce leśnej

Posłowie chcieliby uszczegółowić procedurę informowania Sejmu o polityce leśnej. Według proponowanej przez posłów nowelizacji ustawy o lasach Dyrektor Generalny Lasów Państwowych byłby zobowiązany do przedstawienia właściwej komisji sejmowej raportu o stanie lasów oraz sprawozdania finansowo-gospodarcze z działalności Lasów Państwowych do 30 czerwca każdego roku. Projekt skierowano do prac do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Przedstawicielem wnioskodawców nowelizacji jest Wanda Nowicka

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów z uwagą przygląda się proponowanym nowelizacjom ustawy o lasach, a w szczególności w kwestiach usprawniających zarządzanie lasami i to niezależnie od formy ich własności. SLiWL z zainteresowaniem przyglądamy się proponowanym zmianom, jednakże uważa, że na tematykę leśną należy patrzeć całościowo. Czytaj dalej Posłowie chcą więcej informacji o polityce leśnej

Pomagajmy pszczołom

20 maja obchodzimy Światowy Dzień Pszczół.  Niestety populacja tych niezwykle pożytecznych owadów spada. Już od kilku lat leśnicy w trosce o pszczoły prowadzą wiele działań. Każdego roku wysiewają łąki kwietne, sadzą drzewa miododajne, czy zawieszają kłody bartne w lasach. A jak my możemy sami pomóc pszczołom?

Światowy Dzień Pszczół został ustanowiony przez ONZ  z inicjatywy Słowenii. Jego celem jest podkreślenie znaczenia pszczół dla pozyskiwania żywności i zwrócenie uwagi na zagrożenia dla tych owadów. Warto pamiętać, że pszczoły zapylają aż 77 proc. gatunków roślin, z których są wytwarzane produkty spożywcze roślinnego pochodzenia. Czytaj dalej Pomagajmy pszczołom

Posłowie chcą ułatwić ekologiczne inwestycje na gruntach leśnych

Posłowie chcą zmienić zasady gospodarowania lasami i gruntami pozostającymi w zarządzie Lasów Państwowych. Według planowanej nowelizacji ustawy o lasach  inwestorzy będą mieli możliwość zamiany  gruntu leśnego na działkę inwestycyjną dla realizacji inwestycji ekologicznych, takich jak: farmy fotowoltaiczne, wiatrowe, ale też i spalarnie śmieci bez obowiązku dokonywania dopłat.

 – Z zainteresowaniem przyglądamy się  tym propozycjom. Popieramy zmiany, które mają na celu ułatwianie inwestycji ekologicznych, które będą służyć rozwojowi naszego kraju, jednakże jako organizacja pozarządowa widzimy wiele zagrożeń wynikających z zaproponowanej nowelizacji ustawy o lasach – głosi pogląd Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów Prywatnych. Czytaj dalej Posłowie chcą ułatwić ekologiczne inwestycje na gruntach leśnych

Wsparcie na zalesienie i tworzenie terenów zalesionych

Prezes Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa  ogłosił termin naboru wniosków “Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W  tym roku dostaną dopłatę rolnicy, którzy zdecydują się na posadzenie lasów na słabych gruntach.

Wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie można składać od 1 czerwca do 2 sierpnia 2021 r. Wsparcie jest przyznawane rolnikowi, jak również jednostkom samorządu terytorialnego i jednostkom organizacyjnym gmin, powiatów oraz województw. Należy je składać do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika.

W ramach poddziałania “Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych”, rolnik może ubiegać się o pomoc na zalesienie w formie 3 premii: Czytaj dalej Wsparcie na zalesienie i tworzenie terenów zalesionych

Izby Leśne usprawnią zarządzanie lasami prywatnymi

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów uważa, że w związku ze zwiększaniem się powierzchni lasów prywatnych  w Polsce i kontrowersjami związanymi z zarządzaniem nimi niezbędne jest powołanie Izb Leśnych.  Zdaniem organizacji Izby Leśne przyczynią się do lepszego wykorzystania potencjału lasów prywatnych, dzięki usprawnieniu zarządzania tymi terenami i ich użytkowania.

Według kwietniowego raportu Najwyższej Izby Kontroli w wielu lasach prywatnych nadzór, ochrona bioróżnorodności czy nawet zabezpieczenie na wypadek pożaru to fikcja. W blisko połowie skontrolowanych przez NIK starostw właściciel lasu to urzędnik państwowy, który sam sobie akceptował dokumenty lub zlecał to podwładnemu. Czytaj dalej Izby Leśne usprawnią zarządzanie lasami prywatnymi

Konkurs Modernizacja Roku & Budowa XXI w.

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów stara się wspierać dobre inicjatywy leśników z terenu całej Polski, nie tylko w sprawach prowadzenia gospodarki leśnej czy edukacji ekologicznej, ale również w innych aspektach. Jedną z nich jest wspieranie Nadleśnictw biorących udziału w konkursie Modernizacja Roku & Budowa w XXI w.

Gorąco zachęcamy na oddawanie głosów na inwestycję zrealizowaną przez przyjaciół z Nadleśnictwa Przasnysz, którzy bardzo serdecznie również o to proszą – poniżej zaproszenie: Czytaj dalej Konkurs Modernizacja Roku & Budowa XXI w.

NIK krytycznie o nadzorze nad lasami prywatnymi

W wielu lasach prywatnych nadzór, ochrona bioróżnorodności, czy nawet zabezpieczenie na wypadek pożaru to fikcja – wynika z najnowszego raportu NIK, która uznała za nieprawidłowy nadzór nad gospodarką leśną w lasach, które nie są własnością Skarbu Państwa.

W Polsce prawie 20 proc. lasów jest w rękach prywatnych. Łącznie zajmują powierzchnię 1 788 tys. hektarów. Pieczę nad nimi sprawują starostwa. Inspektorzy NIK kontrolę przeprowadzili w 24 starostwach i 12 nadleśnictwach na terenie sześciu województw. Kontrola obejmowała lata 2018-2020. Czytaj dalej NIK krytycznie o nadzorze nad lasami prywatnymi

Jak zmniejszyć deficyt wody w Polce?

22 marca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Wody.  Z tej okazji warto przyjrzeć się tematowi deficytu wody w Polsce.  Nasz kraj znajduje się w grupie państw europejskich, którym grozi ten problem. Jesteśmy na końcu stawki pod względem jej dostępności w Europie.  Średnia ilość wody przypadająca na jednego mieszkańca naszego kraju jest 2,5 razy mniejsza niż średnia europejska. Aby odpowiedzieć na to wyzwanie niezbędne jest prowadzanie polityki zrównoważonego rozwoju w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi, w której polityka rolna i leśna odgrywa znacząca rolę.

 Do rosnącego zagrożenia brakiem wody przyczyniają się nie tylko zmiany klimatyczne, lecz przede wszystkim działalność człowieka. Tereny zlewni – czyli obszary, z których woda spływa ciekami do jednego zbiornika, jak np. morza, rzeki i jeziora – zostały silnie przekształcone przez człowieka i nieprawidłowo zmeliorowane. To, w połączeniu z gwałtownymi deszczami, przedłużającymi się okresami suszy i wadliwymi działaniami hydrologicznymi powoduje, że większość wody przepada bezpowrotnie wraz ze spływem powierzchniowym. Czytaj dalej Jak zmniejszyć deficyt wody w Polce?

Stanowisko Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów w sprawie wykorzystania drewna w celach energetycznych

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów z uwagą i zaniepokojeniem śledzi pojawiające się od pewnego czasu propozycje zaostrzania przepisów dotyczących spalania i używania drewna w kominkach, które są źródłem ogrzewania indywidualnych gospodarstw domowych.

W szczególności propozycje obejmują ograniczanie, a nawet całkowity zakaz opalania gospodarstw domowych drewnem. Naszym zdaniem drewno

(więcej…)