Prawo łowieckie w ogniu krytyki

 

Regulacje zawarte w projekcie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2016 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 1042) budzą coraz więcej kontrowersji.

W ostatnim czasie spotkały się one z krytyką ze strony Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ Solidarność. Czytaj dalej Prawo łowieckie w ogniu krytyki