Doradztwo

Świadczone usługi przez naszych rzeczoznawców:

• opinie i ekspertyzy
• nadzór przyrodniczy
• wyceny drzew i terenów leśnych
• inwentaryzacje zieleni
• projekty zieleni
• doradztwo

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt : 781 808 212
E-mail : sliwl@wp.pl